Centralna Ewidencja

1 lipca br. ruszyła Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) –  prowadzona przez Ministra Gospodarki elektroniczna baza przedsiębiorców.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG to system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną i udostępniający informacje o przedsiębiorcach. Będzie on prowadzony przez ministra gospodarki. Podstawową formą wpisu do CEIDG będzie tzw. samorejestracja za pomocą formularza na stronie internetowej. Jednocześnie taki wniosek będzie można też złożyć pisemnie. Przedsiębiorca sam zdecyduje w okresie przejściowym (czyli od 1 lipca do 31 grudnia br.) czy wniosek w formie papierowej o wpis do CEIDG złoży w urzędzie gminy.
Obecnie przedsiębiorca wniosek o wpis do gminnej ewidencji działalności gospodarczej mógł złożyć tylko w urzędzie miasta, a wniosek o wyborze formy opodatkowania działalności musi dostarczyć do urzędu skarbowego.  Od 1 lipca Ewidencję Działalności Gospodarczej będzie prowadziło ministerstwo administracji.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.