Szkolenie w ZUS

Od 1 grudnia e-ZLA będą jedyną dopuszczalną formą wystawiania zwolnień lekarskich. W ramach przygotowań do tej zmiany Inspektorat ZUS w Wejherowie organizuje w przyszłym tygodniu dwa szkolenia. Jedno dla asystentów medycznych, drugie dla pracodawców.

Asystent medyczny to osoba wykonującą zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych np. pielęgniarka, ratownik medyczny bądź sekretarka medyczna, upoważniona przez lekarza do wystawienia e-zwolnienia w jego imieniu. Lekarz decyduje o zwolnieniu, a asystent wprowadza dane do elektronicznego systemu i samodzielnie je podpisuje.
Dane asystentów znajdą się w Rejestrze Asystentów Medycznych. Następnie będą przekazywane do ZUS w celu weryfikacji, czy asystent posiada profil na PUE ZUS, który jest niezbędny do wystawienia e-zwolnienia.
Szkolenie dla asystentów medycznych odbędzie się 28 listopada. Podczas szkolenia specjaliści z ZUS zaprezentują profil PUE. A także opowiedzą w jaki sposób wystawić elektroniczne zwolnienie lekarskie i jakie są formy jego podpisania.
Pracodawców i przedstawicieli biur rachunkowych wejherowski ZUS zaprasza 30 listopada. Zapoznają się oni z wynikającymi z przepisów terminami oraz schematem obiegu e-ZLA i jego obsługą przez płatnika.
Oba szkolenia rozpoczną się o godzinie 9.00 i potrwają ok. 2 godziny. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: ewa.dzienisz@zus.pl bądź telefonicznie pod numerem: 58 572-97-17.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.