Pomiary zanieczyszczeń powietrza

Ważne informacje dla mieszkańców Wejherowa

Sześć mierników pyłu zawieszonego zainstalowanych przez Urząd Miejski dokonuje już pomiarów. Na stronie internetowej miasta została uruchomiana specjalna zakładka, pozwalająca w przystępnej formie śledzić pomiary na bieżąco. Jak podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt, monitorowanie zanieczyszczenia powietrza w Wejherowie to konieczność. Zainstalowany system jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców, którzy chcą mieć dostęp do aktualnych danych na ten temat.

- Cieszę się na tak szybki odzew władz Wejherowa i zainstalowanie w mieście mierników - mówi Tomasz Nowak, założyciel Wejherowskiego Alarmu Smogowego. Obok niego na konferencji w ratuszu stoją (od lewej): zastepca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz, Krystyna Szymańska - dyrektor ARMAAG i radny Wojciech Kozłowski, który od dawna zajmuje się tą tematyką.
– Cieszę się na tak szybki odzew władz Wejherowa i zainstalowanie w mieście mierników – mówi Tomasz Nowak, założyciel Wejherowskiego Alarmu Smogowego. Obok niego na konferencji w ratuszu stoją (od lewej): zastepca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz, Krystyna Szymańska – dyrektor ARMAAG i radny Wojciech Kozłowski, który od dawna zajmuje się tą tematyką.

Pod koniec lutego br. prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podczas spotkania z radymi oraz z Tomaszem Nowakiem z Wejherowskiego Alarmu Smogowego zapowiedział uruchomienie systemu mierników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza w mieście Zaproponował zakup przez Urząd Miejski i instalację na terenie miasta czujników do pomiaru stężenia pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5, czyli podstawowych parametrów tzw. smogu.

KONIECZNY MONITORING

– Stan naszego powierza jest ogromnie ważnym tematem, do którego od wielu lat przywiązuję dużą uwagę – powiedział Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Konieczny jest zatem pomiar i stałe monitorowanie zanieczyszczenia powietrza w Wejherowie. Zainstalowany system jest odpowiedzią na wnioski mieszkańców, którzy chcą mieć dostęp do aktualnych danych na ten temat. Zależało mi, aby ten system został uruchomiony jeszcze przed sezonem grzewczym.
Prezydent podkreślił, że pomimo ograniczeń związanych z dokładnością pomiarów, system ten pozwoli przekazywać mieszkańcom aktualne informacje, w czasie rzeczywistym na temat zanieczyszczenia w różnych częściach miasta.
Czujniki dostarczyła firma TETABIT Sp. z o.o. Zakup wraz z montażem kosztował budżet miasta blisko 54 tys. zł.
Partnerem miasta w zakresie wyboru i instalacji całego systemu była Fundacja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG), która od 25 lat tworzy sieć monitoringu powietrza w regionie. Jak informuje Krystyna Szymańska, dyrektor ARMAAG, mierniki powstały we współpracy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej i są bardziej zaawansowane technologicznie w stosunku do zwykłych czujników tzw. niskokosztowych, domowych.
– Mierniki zainstalowane są w miejscach, które wskazali mieszkańcy z uwagi na silne zanieczyszczenie powietrza. Zostały rozmieszczone w taki sposób, aby zapewnić reprezentatywność pomiarów – wyjaśnia Krystyna Szymańska. – Lokalny system pomiaru i informacji o czystości powietrza będzie rozwijany.

Ważna edukacja

Jak wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, mierniki zostały zamontowane pod koniec września br. na słupach oświetleniowych w różnych częściach miasta. Mierniki nie zostały zainstalowane w Śródmieściu Wejherowa, ponieważ obok ratusza znajduje się profesjonalna stacja pomiarowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która zapewnia wiarygodne pomiary.
– Wszystkie te działania mają również walor edukacyjny – mówi Beata Rutkiewicz – Chodzi o uczulenie mieszkańców na problem zanieczyszczenia powietrza w ich najbliższej okolicy. Wpisuje się to również w program walki ze smogiem, który realizujemy w Wejherowie.
O instalację mierników wnioskował m.in. Tomasz Nowak, założyciel Wejherowskiego Alarmu Smogowego: – Bardzo cieszę się na tak szybki odzew władz miasta Wejherowa i zainstalowanie w mieście mierników – mówi T. Nowak. – – Chciałbym, aby podobne działania zostały podjęte w innych gminach naszego powiatu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wrzucając butelkę plastikową do pieca robi komuś krzywdę. Sieć mierników może być dobrym narzędziem do śledzenia stanu powietrza.
Na pewno potrzebne jest kontrolowanie źródeł emisji, w tym palenisk, ale także powszechna akcja edukacyjna wśród mieszkańców.

Spełniona obietnica

Od początku w działania na rzecz poprawy jakości powietrza angażuje się wejherowski radny Wojciech Kozłowski.
– Obiecaliśmy, że mierniki w Wejherowie będą i słowa dotrzymaliśmy. – podkreśla radny Wojciech Kozłowski – To dowód, że do tematu czystego powietrza podchodzimy poważnie, uczciwie – przecież nic nie ukrywamy – i w sposób kompleksowy.

 

Gdzie trwają pomiary?

Mierniki pyłu zawieszonego zamontowano przy ulicach:
* Nanickiej – obok zadaszonego lodowiska,
* Kochanowskiego – obok bloku nr 15 i boiska „Jamajka”,
* Konopnickiej,
* u zbiegu: Paderewskiego i Sikorskiego,
* u zbiegu: Roszczynialskiego i Ofiar Grudnia 1970,
* Mostnika.

Z wynikami pomiaru powietrza w Wejherowie można zapoznać się na stronie: http://powietrze.wejherowo.pl

Jak ocenić wyniki bieżących pomiarów jakości powietrza?

Wartości liczbowe podawane przez system miejskich mierników na stronie internetowej są pomiarami BIEŻACYMI tzn. podają wartość stężenia pyłów w powietrzu z ostatniej godziny. Fundacja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG) stosuje do oceny tych pomiarów skalę klasyfikacji zgodne z polskim indeksem jakości powietrza publikowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Skala zawiera sześć poziomów zanieczyszczenia w zależności od kategorii indeksu oznaczonych symbolami graficznymi i kolorami:
https://powietrze.wejherowo.pl/help

UWAGA

Wartości liczbowe z miejskich mierników przedstawiają bieżący stan powietrza, tak aby mieszkańcy mogli ocenić i mieli wiedzę, co się dzieje w danym momencie. Przedstawiane wartości liczbowe w miejskim systemie są wynikami pomiarów BIEŻĄCYCH (jednogodzinnych) i nie należy ich porównywać do wartości dopuszczalnych (norm) ŚREDNIODOBOWYCH LUB ŚREDNIOROCZNYCH tzn. 40 µg/m3 i 50 µg/m3 dla PM10 oraz 25 µg/m3 dla PM2,5, które często pojawiają się w obiegu lub publikacjach.
Wartości 40 µg/m3, 50 µg/m3 lub 25 µg/m3 można porównywać tylko z odpowiednio wyliczonymi średnimi stężeniami rocznymi lub dobowymi, tzn. uśrednionymi pomiarami w ciągu roku lub 24 godzin. Porównywanie pomiarów bieżących z dopuszczalnymi średnimi stężeniami dobowymi lub rocznymi nie ma sensu.
Poziomy dopuszczalne (normy) stężeń pyłów zgodnie z przepisami:
PM10
• 50 µg/m3 dla stężenia średniodobowego (pomiary uśrednione z 24 godzin), może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w roku.
• 40 µg/m3 dla stężenia średniorocznego (pomiary uśrednione z roku kalendarzowego).
PM2,5
• 25 µg/m3 dla stężenia średniorocznego (pomiary uśrednione z roku kalendarzowego).
• dla pyłu PM2,5 nie ma normy dobowej! Nie ma granicznej wartości stężenia dobowego dla tej substancji, w związku z tym nie można określić przekroczeń dobowych stężenia pyłu PM2,5.
Wyżej opisane wartości 40 µg/m3 i 50 µg/m3 oraz 25 µg/m3 nie stanowią żadnej „normy” dla pomiarów z miejskich mierników.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.