Ostatnia sesja Rady Miasta VII kadencji

Były gratulacje i podziękowania

Uchwalenie Programu współpracy na rok 2019 miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi, zmiany w budżecie miasta na 2018 r. oraz wieloletniej prognozie finansowej – m.in. takie uchwały podjęli wejherowscy radni podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

Radni obradowali w dotychczasowym składzie, gdyż radni wybrani w wyborach 21.10.2018 r. obowiązki obejmą pod koniec listopada. Ostatnia w VII kadencji sesja była okazją do podziękowań i gratulacji.
– Gratuluję radnym, którzy weszli do Rady Miasta VIII kadencji, szczególnie gratuluję Krzysztofowi Hildebrandtowi, który został ponownie wybrany przez mieszkańców na prezydenta Wejherowa – powiedział Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz.
Podczas sesji przyjęto m.in. uchwałę o przekazaniu Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Wejherowie na uchwałę Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Wejherowa od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. Prokurator zarzucił Radzie Miasta brak publikacji tej uchwały w Dzienniku Urzędowym.
Z tym stanowiskiem nie zgadzają się jednak wejherowscy radni. Uchwała ta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej i w Urzędzie Miejskim, była zatem ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców. W taki sposób samorządy, nie tylko wejherowski, przyjmują takie uchwały od lat. Również Wojewoda Pomorski podczas kontroli uchwały nie wykazał naruszenia przepisów. Dodajmy że przepisy określają szczegółowo, które uchwały muszą być publikowane w Dzienniku Urzędowym.
Teraz sąd orzeknie, czy uchwała powinna być publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 

Radni otrzymali pamiątkowe albumy, a swoim niedawnym kontrkandydatom - Rafałowi Szlasowi i Arkadiuszowi Szczygłowi, prezydent Krzysztof Hildebrandt osobiście podziękował i wręczył albumy. Na zdjęciu: Krzysztof Hildebrandt i Rafał Szlas.
Radni otrzymali pamiątkowe albumy, a swoim niedawnym kontrkandydatom – Rafałowi Szlasowi i Arkadiuszowi Szczygłowi, prezydent Krzysztof Hildebrandt osobiście podziękował i wręczył albumy. Na zdjęciu: Krzysztof Hildebrandt i Rafał Szlas.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:

– Gratuluję radnym wybranym ponownie do Rady Miasta Wejherowa i dziękuję jeszcze raz wszystkim radnym za 4 lata kończącej się kadencji, za pełną zaangażowania pracę na rzecz naszego miasta i wejherowian. W mijającej kadencji współpraca dobrze się układała i przyniosła efekty, gdyż realizowanych zadań było wyjątków dużo. W sposób szczególny chciałbym podziękować także moim kontrkandydatom za kampanię, która miała spokojny i merytoryczny charakter.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.