Najlepsza przestrzeń w Wejherowie

Miasto Wejherowo otrzymało wyróżnienie II stopnia w konkursie „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2012” za realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa”. Wyróżnienie wręczył prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi marszałek pomorski Mieczysław Struk.

Komisja Rozwoju Przestrzennego rozpatrzyła 31 projektów z całego Pomorza. Nagrodę Marszałka Pomorskiego otrzymał Gdańsk, wyróżnienie I stopnia Czersk, a wyróżnienie II stopnia – Wejherowo i Rzeczenica.

Jak poinformowano podczas uroczystości w sali im. L. Badkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, wyróżnienie dla Wejherowa zostało przyznane m.in. za kompleksowe rozwiązanie, konsekwentną politykę miejską w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznych i łączenia ich w jeden spójny system, a także za wysoką jakość rozwiązań.

– Wykonanie ulicy Wałowej w formie deptaku, ciągów pieszych i ścieżek w parku, a także nawiązanie do tożsamości kulturowej w przypadku Wejherowa zostało rozwiązane świetnie. Poprawiono jakość przestrzeni, która dotychczas nie była chlubą Śródmieścia Wejherowa – powiedział marszałek Mieczysław Struk.

– Cieszy mnie to wyróżnienie, bo przyznano tylko trzy nagrody spośród 31 projektów zgłoszonych do konkursu. Komisja wzięła pod uwagę całokształt inwestycji w Wejherowie, biorąc pod uwagę zarówno rejon ul. Wałowej jak i park. Mamy powód do dumy i zadowolenia – podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.