Merytoryczna praca na rzecz Wejherowa

Rozmowa z Bogdanem Tokłowiczem, przewodniczącym Rady Miasta Wejherowa

– Jak Pan ocenia działania Rady Miasta Wejherowa w mijającej VII kadencji?
– Uważam, że ta kadencja była dosyć spokojna i merytoryczna, mimo dyskusji i odmiennych poglądów. Mam nadzieję, że nasza praca na rzecz wejherowian i Wejherowa przyczyniła się do dalszego rozwoju miasta. Myślę, że możemy być dumni z wykonanej pracy. Mimo, że różniliśmy się czasem w wielu kwestiach, potrafiliśmy często osiągnąć kompromis, wspólnie rozwiązując problemy, aby realizować plan rozwoju Wejherowa. Minione cztery lata były czasem merytorycznej pracy radnych.
– Czy to była pracowita kadencja?
– Tak, z pewnością. W czasie czterech lat odbyły się dwadzieścia dwie sesje zwyczajne, podczas których radni przyjęli 544 uchwały. Odbyło się także dwadzieścia jeden sesji nadzwyczajnych i cztery sesje uroczyste. Poza tym radni pracowali w wielu komisjach.
– Czy w tej kadencji zapadły decyzje o dużym znaczeniu dla miasta?
– Oczywiście. Rada Miasta podjęła bardzo ważną dla miasta decyzję o rozpoczęciu budowy trzech bezkolizyjnych węzłów komunikacyjnych, łączących północną i południową część miasta. Żaden z dotychczasowych samorządów Wejherowa nie podjął się tak dużego, tak kosztownego i wymagającego wielu wyrzeczeń ze strony miasta wyzwania.
– Co chciałby an przekazać radnym mijającej kadencji?
– Przede wszystkim dziękuję radnym za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności, a także życzę dalszych sukcesów w działalności społecznej. Dziękuję również prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi i jego zastępcom oraz urzędnikom za zaangażowanie i współpracę, a przedstawicielom wszystkich instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych za aktywne włączanie się w życie miasta. Wszystkim za pracę na rzecz miasta składam ukłon. Koniec tej kadencji przypada w szczególnym roku 100-lecia odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości.
– Z czego jest Pan najbardziej dumny?
– Cieszę się, kiedy zarówno wejherowianie, jak i goście odwiedzający nasze miasto twierdzą, że Wejherowo jest piękne. Na wizerunek Wejherowa jako miasta zadbanego, przyjaznego i bezpiecznego, otwartego na turystów z kraju i zagranicy, pracujemy my wszyscy. Symbolem rozwoju Wejherowa i dorobkiem transformacji jest rewitalizacja Kalwarii Wejherowskiej, Parku Miejskiego oraz fragmentów Śródmieścia. Jako radny dumny jestem zwłaszcza z powstania Filharmonii Kaszubskiej, która tętni życiem i zapewnia ofertę kulturalną na wysokim poziomie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.