Konkurs na dyrektora będzie rozstrzygnięty

W artykule pt. „Etaty i stanowiska” („Puls Wejherowa” z 8 listopada br.) napisaliśmy o kontrowersyjnym powierzeniu funkcji po. dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi p. Agnieszce Domańskiej, spokrewnionej z wicestarostą wejherowskim Janem Domańskim. Starosta wejherowski Józef Reszke przesłał do redakcji pismo, w którym informuje dodatkowo, że „Zarząd Powiatu był zobowiązany do zapewnienia ciągłości zarządzania placówką do czasu ogłoszenia konkursu. (…) Zarząd powierzył p. A Domańskiej pełnienie obowiązków dyrektora do 31.12.2012 r. do czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu. Konkurs został ogłoszony i będzie rozstrzygnięty do końca br.!” Pozostałe informacje, zawarte w piśmie starosty znalazły się w naszej publikacji i nic nowego do niej nie wnoszą.

A. Kuczmarska

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.