Ważne inwestycje także w Wejherowie

Unia Europejska dofinansuje czyste powietrze

Do 2023 roku OPEC zrealizuje program inwestycyjny o wartości 109 mln zł. Dotacja z Unii Europejskiej wyniesie ponad 45 mln zł. Wśród inwestycji, które przeprowadzi OPEC znalazła się termomodernizacja sieci ciepłowniczej, ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Wejherowie.

Podczas konferencji w siedzibie OPEC w Gdyni przedstawiono planowane inwestycje. Poprawią one efektywność energetyczną systemu, ograniczą straty ciepła, pozwolą zmniejszyć zużycie energii i przyczynią się do ograniczenia zanieczyszczeń, w tym emisji CO2 oraz pyłów.
– Dla nas najważniejsze jest to, że spółka OPEC – strategiczna dla miasta, bo dostarczająca ciepło dla naszych mieszkańców – zdobyła kolejne dofinansowanie unijne. Oznacza to, że również u nas, w Wejherowie będą realizowane ważne inwestycje – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Chodzi o to, aby mieszkańcy Wejherowa przyłączali się w nowych punktach w Wejherowie do sieci OPEC, bo jest ona sprawna, bezpieczna, stosunkowo tania i ekologiczna.
Jak powiedział Janusz Różalski, prezes zarządu OPEC, spółka zrealizuje siedem projektów do 2023 roku, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozyskane środki przeznaczone są na modernizację i rozbudowę sieci, a w szczególności na inwestycje związane z przyłączeniem nowych odbiorców oraz zwiększenie niezawodności i redukcję strat ciepła w sieci. Spółka inwestuje w rozwiązania poprawiające niezawodność pracy sieci.
– Inwestycje nie tylko zapewnią poprawę jakości dostaw ciepła, ale też pozwolą zmniejszyć emisję CO2 oraz szkodliwych pyłów – mówi prezes Janusz Różalski. – Dzięki temu bezpośrednio wpłyną na poprawę warunków życia mieszkańców, w szczególności na ich zdrowie.

 

Co zrobi OPEC za pieniądze Unii Europejskiej?  Wybrane zadania

Termomodernizacja sieci ciepłowniczych w Gdyni, Rumi i Wejherowie:
Wartość projektu: 18.4 mln PLN
Dotacja UE: 9.4 mln PLN

Termomodernizacja ciepłociągów kanałowych i napowietrznych w Gdyni, Rumi i Wejherowie:
Wartość projektu: 27 mln PLN
Dotacja UE: 12.3 mln PLN

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

To firma ze 100% kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi.
Przedsiębiorstwo w sposób nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i przyjazny środowisku zapewnia ciepło mieszkańcom: Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz części gminy Kosakowo, obsługując ponad 60% mieszkańców i pokrywając około 70% zapotrzebowania na energię cieplną. Spółka poza bieżącą działalnością związaną z produkcją, dystrybucją i dostawą ciepła do budynków podejmuje aktywnie działania na rzecz lokalnych społeczności.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.