Znamy kandydatów na radnych

Bezpartyjny Wspólny Powiat Gabrieli Lisius z poparciem miast i gmin

Osoby doświadczone, ale również młode, a także społecznicy, lekarze, nauczyciele, wolontariusze dbający o seniorów, sportowcy oraz samorządowcy. To właśnie oni są kandydatami Wspólnego Powiatu Gabrieli Lisius do Rady Powiatu Wejherowskiego. Wszystkie nazwiska poznaliśmy na niedawnej konwencji wyborczej. – Zależy nam na tym, aby każde środowisko miało swojego reprezentanta. Nasza lista jest listą szeroką i prospołeczną – mówiła Gabriela Lisius.

Podczas konwencji wyborczej zostali zaprezentowani kandydaci Wspólnego Powiatu, którzy postawili przed sobą cele, o których mówiła Gabriela Lisius.  W okręgu nr 1 (Reda) startują: Marek Kamiński, Urszula Ładanaj, Joanna Hebel, Maciej Paczkowski i Iwona Nowicka. W okręgu nr 2 (Rumia): Anna Jamróz-Szadaj, Robert Sawicki, Renata Grzesiak, Maria Kamińska, Katarzyna Januszewska, Joanna Żurek, Jacek Stawiasz, Aleksander Kubina i Marek Mroczkowski.  W okręgu nr 3 (Wejherowo): Gabriela Lisius, Jacek Thiel, Bogdan Tokłowicz, Tomasz Damaszke, Wioleta Podolska, Elżbieta Czeszejko, Krystyna Góralczyk i Mateusz Ostaszewski. W okręgu nr 4 (Łęczyce, Linia, Choczewo): Ewa Daleka, Danuta Milewczyk, Barbara Wilczyńska, Stanisław Bigus i Andrzej Soboń.  W okręgu nr 5 (Szemud, Luzino): Kazimierz Bistroń, Władysław Hirsch, Małgorzata Mierzejewska, Iwona Sikora, Karol Piątek, Stanisław Belgrau i Aneta Pobłocka. W okręgu nr 6 (gmina Wejherowo i Gniewino): Tomasz Bujak, Zygmunt Treder, Janusz Daniszewski, Krystyna Dębkowska, Monika Dampc, Arkadiusz Malinowski i Janina Witzling.    - Skompletowaliśmy silną drużynę złożoną z osób bezpartyjnych i kompetentnych, które nieprzypadkowo znalazły się na naszej liście - mówi Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel, jeden z liderów Wspólnego Powiatu. Doświadczeniem, wiedzą i dotychczasową działalnością gwarantują realizację celów.
Podczas konwencji wyborczej zostali zaprezentowani kandydaci Wspólnego Powiatu, którzy postawili przed sobą cele, o których mówiła Gabriela Lisius.
W okręgu nr 1 (Reda) startują: Marek Kamiński, Urszula Ładanaj, Joanna Hebel, Maciej Paczkowski i Iwona Nowicka. W okręgu nr 2 (Rumia): Anna Jamróz-Szadaj, Robert Sawicki, Renata Grzesiak, Maria Kamińska, Katarzyna Januszewska, Joanna Żurek, Jacek Stawiasz, Aleksander Kubina i Marek Mroczkowski.
W okręgu nr 3 (Wejherowo): Gabriela Lisius, Jacek Thiel, Bogdan Tokłowicz, Tomasz Damaszke, Wioleta Podolska, Elżbieta Czeszejko, Krystyna Góralczyk i Mateusz Ostaszewski. W okręgu nr 4 (Łęczyce, Linia, Choczewo): Ewa Daleka, Danuta Milewczyk, Barbara Wilczyńska, Stanisław Bigus i Andrzej Soboń.
W okręgu nr 5 (Szemud, Luzino): Kazimierz Bistroń, Władysław Hirsch, Małgorzata Mierzejewska, Iwona Sikora, Karol Piątek, Stanisław Belgrau i Aneta Pobłocka. W okręgu nr 6 (gmina Wejherowo i Gniewino): Tomasz Bujak, Zygmunt Treder, Janusz Daniszewski, Krystyna Dębkowska, Monika Dampc, Arkadiusz Malinowski i Janina Witzling.
– Skompletowaliśmy silną drużynę złożoną z osób bezpartyjnych i kompetentnych, które nieprzypadkowo znalazły się na naszej liście – mówi Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel, jeden z liderów Wspólnego Powiatu. Doświadczeniem, wiedzą i dotychczasową działalnością gwarantują realizację celów.

 

 

 

Pani Starosta i jednocześnie lider Komitetu Wspólnego Powiat Gabrieli Lisius zapowiedziała kontynuację inwestycji rozpoczętych w tej kadencji, ale wskazała także nowe projekty przygotowane z myślą o mieszkańcach gmin i miast. – Naszą wizją jest jeszcze szybszy rozwój Powiatu Wejherowskiego! – tłumaczyła Gabriela Lisius, – dlatego skupiliśmy projekty w trzech najważniejszych punktach.

Kolejno to:
1. Inwestycje i budowa dróg
Jest kilka projektów, na które czekają mieszkańcy. To m.in. budowa drugiego ronda w ulicy 12 Marca w Wejherowie oraz budowa drogi przez miejscowość Świchowo w gminie Łęczyce. – Uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę ulicy Przemysłowej w Wejherowie, więc jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg – zapowiada Gabriela Lisius. – Zamierzamy również doświetlić skrzyżowania oraz zbudować bardzo potrzebne chodniki i ścieżki rowerowe. Aby te inwestycje zrealizować, będą potrzebne środki zewnętrzne, więc będziemy skutecznie o nie zabiegać.

2. Wysoka jakość życia mieszkańców w każdym wieku
Jeden z ważniejszych punktów, który zakłada specjalne programy zdrowotne i rehabilitacyjne oraz udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym. – Przykładem jest program szczepień dla osób powyżej 65 roku życia, który zostanie wprowadzony do końca tego roku – mówi Gabriela Lisius. Dla kandydatów Wspólnego Powiatu ważne jest także utrzymanie wysokiego poziomu edukacji w szkołach, dalsze dostosowywanie oferty tych placówek do rynku pracy, dofinansowywanie organizacji pozarządowych, które działają na rzecz mieszkańców, kultura, sport i promocja walorów turystycznych.

3. Rozwój gospodarczy i działania dla lokalnych przedsiębiorców.
W tej kadencji została powołana Powiatowa Rada Przedsiębiorczości, ale Wspólny Powiat zamierza dalej wspierać lokalne firmy i skupiać się również na pomocy osobom bezrobotnym.

Najwięcej zrealizowanych inwestycji w historii Powiatu!

Wiele inwestycji było prowadzonych na drogach znajdujących się na terenie poszczególnych miejscowości. To np. budowa ronda w Rosochach i Kielnie, które poprawiły bezpieczeństwo (z tego samego powodu powstało rondo w Rumi Janowie).
Powiat współfinansował także budowę drogi między Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, remont drogi z Wejherowa do Gniewina, przebudowę od Bolszewa do Góry oraz wiele remontów w poszczególnych gminach, np. od Mierzyna do Tadzina, od Sasina do Ciechocina, od Lini do Niepoczołowic, od Kostkowa do Rybna, od Szemudu do Kieleńskiej Huty, od Rozłazina do Dzięcielca, od Rumi przez Łężyce do Gdyni oraz od Zelewa do Zamostnego. Powstawały także chodniki i ścieżki rowerowe w Redzie i Wejherowie. – Na wszystkie inwestycje drogowe wydaliśmy około 100 milionów zł – podsumowuje Gabriela Lisius.
Drugie tyle powiat przeznaczył na działania związane ze zdrowiem i opieką społeczną. Dotyczyły one np. aktywizacji społeczno-zawodowej i wsparcia przedsiębiorczości na Kaszubach. Dzięki temu na terenie powiatu wejherowskiego powstało 135 mikroprzedsiębiorstw.
W kończącej się kadencji 800 tysięcy złotych zostało przeznaczone na organizacje pozarządowe, a ponad 1 mln zł na kluby sportowe i na zadania wiązane ze sportem. Kolejny milion to wydatki na renowację zabytków. Środków nie zabrakło również na wydarzenia kulturalne organizowane dla mieszkańców oraz wsparcie szpitala, by można było kupić tak bardzo potrzebny sprzęt.
– Wszystko co planujemy i realizujemy robimy dla mieszkańców naszego Powiatu, to mieszkańcy są priorytetem! – podsumowuje Gabriela Lisius. – Nasza strategia się sprawdziła! Czas na nowe cele i priorytety. Wybór naszych kandydatów do Rady Powiatu Wejherowskiego to gwarancja profesjonalnej i efektywnej pracy na rzecz wszystkich mieszkańców Powiatu!

 

Wymierne efekty działań drużyny Gabrieli Lisius

Konwencja była także okazją do podsumowania czterech pracowitych lat starosty. – Żeby sprostać finansowo wszystkim zadaniom w ciągu 4 lat pozyskaliśmy do budżetu powiatu ponad 50 milionów zł – podkreśla Gabriela Lisius. – Te pieniądze posłużyły m.in. na budowę i remonty dróg, rozwój szkolnictwa zawodowego, czy pomoc osobom bezrobotnym.
Prawie połowa tej kwoty, niespełna 25 milionów została przeznaczona na kształcenie zawodowe. Funkcjonują już np. pełnowymiarowa hala oraz aula w Wejherowie, w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 (tzw. samochodówce) powstał blok zawodowy stacji diagnostyki, w Redzie pracownia komputerowa, a w Rumi pracownia fizyczno-chemiczna.
Z kolei budynek Powiatowego Ośrodka Kształcenia Specjalnego przeszedł kompleksowy remont oraz termomodernizację, dzięki czemu od tego miesiąca służy jako przedszkole dla dzieci wymagających specjalnej opieki.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.