Jacek Thiel w Zarządzie PROT

W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku odbyło się Walne-Wyborcze Zebranie Członków Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Podczas spotkania 20 czerwca podsumowano ostatnie cztery lata i wybrano Zarząd na kolejną kadencję. Znalazł się w nim wejherowianin, Jacek Thiel. 

Jednogłośnie na stanowisko prezesa wybrano ponownie Martę Chełkowską, dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. W głosowaniu dokonano wyboru również poszczególnych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy na pierwszym posiedzeniu ustalili podział zadań na kolejną kadencję. Miło nam donieść, że w skład Zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wszedł Jacek Thiel – pracownik Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

– W Zarządzie PROT reprezentuję lokalne organizacje turystyczne – mówi Jacek Thiel. – Dotychczas zajmowałem się głównie promocją miasta oraz powiatu wejherowskiego i puckiego, teraz mam zamiar aktywnie włączyć się w promocję całego województwa pomorskiego. Dziękuję koleżankom i kolegom z organizacji turystycznych za poparcie mojej kandydatury, a panu Radosławowi Kamińskiemu, dyrektorowi Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, który reprezentował nasz powiat w poprzednim Zarządzie, za zgłoszenie mojej kandydatury.

Jacek Thiel jest zastępcą kierownika Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, pełni funkcję wiceprezesa w dwóch lokalnych organizacjach turystycznych: Stowarzyszeniu Turystycznym „Ziemia Wejherowska” i Stowarzyszeniu Rozwoju Północnych Kaszub „Norda”. Jest autorem wielu akcji promocyjnych i wydawnictw turystycznych, promujących Wejherowo i Kalwarię Wejherowską, organizatorem Wejherowskiej Nocy Muzeów. Już drugą kadencję sprawuje mandat radnego powiatu wejherowskiego.

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna działa od 2003 r. Jej utworzenie pozwoliło na integracje działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki przez samorządy, branżę turystyczną i organizacje pozarządowe. Dało również możliwość pozyskiwania w szerszym zakresie zewnętrznych źródeł finansowania na zadania, związane z rozwojem turystyki.
Zadaniem PROT jest budowanie pozytywnego wizerunku województwa pomorskiego, uczestnictwo w targach oraz imprezach promocyjnych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.