Informacja o oświacie na sesji

Zastępca prezydenta Wejherowa, Bogdan Tokłowicz przedstawił Radzie Miasta informację o stanie i realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012. Chodzi o gminne placówki oświatowe, w których w poprzednim roku szkolnym edukacją objętych było 7027 przedszkolaków i uczniów.
W Wejherowie funkcjonuje siedem publicznych placówek gminnych, w tym jedno przedszkole i jedno Liceum Ogólnokształcące. Pracuje w nich 433 nauczycieli. W mieście jest też 20 placówek niepublicznych (10 przedszkoli, 2 szkoły i 8 punktów przedszkolnych).
Szkoły i przedszkola realizują programy, rozwijające uczniów intelektualnie, wspierające talenty, ale też służące ich zdrowiu.
W wejherowskich szkołach prowadzone są dodatkowe i dobrowolne lekcje języka kaszubskiego, z których w poprzednim roku szkolnym korzystało ok. 230 uczniów.
Jak informował prezydent Tokłowicz, ponad 400 dzieci korzystało z programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych”.
To tylko niektóre informacje, zawarte w dokumencie o oświacie, który radni przyjęli w uchwale na sesji RM.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.