ZUK będzie tylko wywoził śmieci

Ważną i konieczną decyzją wejherowskich radnych, podjętą większością głosów na ostatniej sesji Rady Miasta, jest przekształcenie Zakładu Usług Komunalnych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Wejherowa. To jedyna szansa na dalsze funkcjonowanie zakładu i pracę dla części zatrudnionych tam osób.

Obradom przysłuchiwali się przedstawiciele związków  zawodowych w Zakładzie Usług Komunalnych (po lewej) i dyrektor zakładu. Z prawej strony: radny Henryk Jarosz.
Obradom przysłuchiwali się przedstawiciele związków zawodowych w Zakładzie Usług Komunalnych (po lewej) i dyrektor zakładu. Z prawej strony: radny Henryk Jarosz.

Pozostali pracownicy „starego” ZUK znaleźli już zatrudnienie w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych, które przejęło niektóre dotychczasowe zadania ZUK. Ten zakład – już jako spółka – będzie zajmował się nadal odbiorem i zagospodarowaniem odpadów – i tylko tym. Inne zadania porządkowe, nie związane ze zbiórką odpadów, zostały powierzone Wejherowskiemu Zarządowi Nieruchomości Komunalnych, na mocy innej uchwały Rady Miasta.
Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa przypomniał, że reorganizacja jest spowodowana wyłącznie wprowadzeniem tzw. ustawy śmieciowej. Przyjęta przez rząd i Sejm RP ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada wyłanianie przez gminę w drodze przetargu firmy, wywożącej odpady z posesji na terenie miasta. Zgodnie z prawem, do przetargu na odbieranie i wywóz śmieci nie mogą stanąć zakłady budżetowe znajdujące się w strukturze danego samorządu, a takim zakładem był do niedawna ZUK w Wejherowie. Dlatego został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej jedynym właścicielem jest Gmina Miasta Wejherowa, a spółka nie podlega prywatyzacji czy też sprzedaży.
Podczas obrad niektórzy radni pytali m.in. o to, czy udało się uratować wszystkich miejsca pracy w ZUK?
Piotr Bochiński wyjaśniał, że zwolniono 13 osób, w tym zdecydowaną większość stanowią pracownicy wysypiska śmieci w Rybskiej Karczmie, z którego do sierpnia br. korzystał ZUK. Urząd Marszałkowski zakazał użytkowania tego wysypiska, gdyż zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Pomorskiego nie będzie ono stanowiło tzw. regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady z miasta i gminy Wejherowo muszą teraz trafiać do Eko Doliny w Łężycach.
Przewodniczący Rady Miasta, Leszek Glaza przekonywał radnych, że przekształcenia i związane z tym działania są jedyna szansą na utrzymanie miejsc pracy i dalsze funkcjonowanie ZUK w Wejherowie, a zamiany to efekt decyzji rządu i sejmu, który zmienił przepisy. Na szczęście dla pracowników ZUK, większość radnych zgodziła się z tymi argumentami i głosowała za przekształceniem Zakładu Usług Komunalnych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Wejherowa, bowiem ogromna większość zatrudnionych w „starym” Zakładzie Usług Komunalnych otrzymała pracę w WZNK lub pozostała w spółce ZUK.
Radni opozycji Platformy Obywatelskiej wstrzymali się od głosu.
Anna Kuczmarska

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.