Ratowanie życia pacjentów w lepszych warunkach

Odnowiony i lepiej wyposażony Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, nową pracownię rezonansu magnetycznego oraz kaplicę szpitalną uroczyście otwarto w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. Tym samym w szpitalu odbyła się potrójna uroczystość z udziałem przedstawicieli władz i duchowieństwa. Wszystkie inwestycje zrealizowano za ok. 2,8 mln zł. 

Największym przedsięwzięciem było powiększenie i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który przeniesiono w zupełnie inne miejsce. Intensywna Terapia znajduje się teraz na parterze placówki w miejscu dawnego Oddziału Paliatywno-Hospicyjnego.

WIĘCEJ ŁÓŻEK
W kosztach modernizacji tego ważnego oddziału partycypowały wszystkie samorządy powiatu wejherowskiego, przekazując w sumie 745 tys. zł. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel 1,5 mln zł, natomiast nadal brakuje 600 tys. zł na sfinansowanie wszystkich prac i zakupów.
– Przez 30 lat działalności wejherowskiego szpitala specjalistycznego nie było remontu wspomnianego oddziału – mówi Andrzej Zieleniewski, dyrektor placówki. – Teraz spełnia on wszelkie unijne standardy. Remont pozwolił na zwiększenie ilości łóżek dla pacjentów z 8 do 12.

LEPSZA OPIEKA
Przestronne, lepiej wyposażone sale oznaczają poprawę warunków leczenia i pobytu pacjentów, a jak podkreślała Bożena Czepułkowska, lekarz naczelny wejherowskiego szpitala – dostosowanie oddziału do standardów europejskich przełoży się na jeszcze lepszą opiekę nad chorymi. To ważne tym bardziej, że na zmodernizowany oddział trafiają osoby w stanie zagrażającym życiu.

PIERWSZY REZONANS
Placówka zyskała także nową pracownię rezonansu magnetycznego, zakupionego przez prywatną firmę. Dotychczas, aby skorzystać z rezonansu magnetycznego trzeba było udać się aż do Rumi lub Gdańska.
Z rezonansu będą mogli korzystać pacjenci hospitalizowani w wejherowskiej placówce a także leczeni w trybie ambulatoryjnym.
Pracownia posiada aparat do badań elektromiograficznych (EMG) i elektroneurograficznych (ENG). Są to metody nieinwazyjne lub małoinwazyjne, służące do diagnostyki chorób nerwowo-mięśniowych.

NOWA KAPLICA
Kolejną inwestycją jest przeniesienie szpitalnej kaplicy w dogodnie miejsce i oddzielenie jej od sali konferencyjnej, z którą na przemian funkcjonowała. Oczywiście kaplica została odpowiednio do swoich funkcji urządzona i ozdobiona.
W uroczystości otwarcia nowych obiektów – obok dyrekcji i pracowników szpitala – udział wziął Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, przedstawiciele władz powiatowych, a także prezydenci, burmistrzowie i wójtowie. Ks. arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski poświęcił kaplicę szpitalną. Nie zabrakło księży proboszczów wejherowskich parafii.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii przeniesiono w inne miejsce na parterze szpitala.
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii przeniesiono w inne miejsce na parterze szpitala.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.