Ważne uchwały i podziękowania

Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta

Ostatnia w tej kadencji 47. sesja Rady Miasta Wejherowa przebiegała spokojnie. Radni podjęli uchwały m.in w sprawie środków na budowę sali gimnastycznej przy SP 5, dotacji dla mieszkańców na wymianę ogrzewania, zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nadania nazw nowym rondom.

Podczas sesji radni podjęli decyzje m.in. o przeznaczeniu kolejnych środków (tym razem ponad 200 tys. zł) na dotację dla mieszkańców na wymianę starych pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła.
Z kolei dotacja celowa w wysokości 50 tys. zł dla Rodzinnych Ogrodów Działkowców im. H. Sucharskiego przeznaczona zostanie na montaż transformatora z rozdzielnią, gdyż istniejący transformator obsługujący działki od ponad 40 lat jest w bardzo złym stanie technicznym.
Radni uchwalili zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzech fragmentu Wejherowa: rejonu ulic Kościuszki, 3 Maja, Sobieskiego i potoku Srebrna; w rejonie ulic I Brygady Pancernej WP, Tartacznej, Budowlanych oraz fragmentu miasta pomiędzy ulicami: Sobieskiego, 3 Maja, Strzelecką i Parkiem Kaszubskim.
Rada Miasta zdecydowała o nadaniu nazw rondom. Rondo u zbiegu ulic Wniebowstąpienia, Judyckiego i 12 Marca będzie nosiło imię Ks. Mateusza Jana Judyckiego, a rondo w ul. Chopina, Nadrzecznej i Staromłyńskiej nazwę Nanice.
Ostatnia w kadencji sesja była okazją do podziękowań.
– Mam nadzieję, że nasza praca na rzecz wejherowian i Wejherowa przyczyniła się do dalszego rozwoju miasta – powiedział Bogdan Tokłowicz. – Dziękuję radnym za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności w latach 2014-2018. Dziękuję także prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi i jego zastępcom oraz urzędnikom za zaangażowanie i współpracę. Szczególne podziękowania składam pracownikom Biura Obsługi Rady.

 

Pieniądze na salę przy „Piątce”

Na wniosek Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, Rada Miasta podjęła uchwały, które zabezpieczają środki finansowe na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Śmiechowie. Inwestycja rozpocznie się jeszcze w tym roku.
Prezydent zapewniał, że ta budowa jest bardzo ważną inwestycją, o którą włodarze zabiegają
od lat i dlatego bezwzględnie będzie realizowana. Zgodnie z obietnicą złożoną mieszkańcom Prezydent Krzysztof Hildebrandt wygospodarował środki na salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 5, które zostały zabezpieczone w budżecie na rok 2018 i w Wieloletniej
Prognozie Finansowej w łącznej kwocie 9 253 000 zł.
– Podjęte dziś uchwały otwierają drogę do rozstrzygnięcia trwającego obecnie przetargu i zawarcia umowy z wykonawcą, który najkorzystniejszą złożył ofertę na budowę sali
gimnastycznej. Inwestycja rozpacznie się jeszcze w tym roku, zakończenie planowane jest na rok 2019, a ostatnia płatność nastąpi w roku 2020 – mówi zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz odpowiedzialny za wejherowską oświatę.
– Obiecaliśmy mieszkańcom Śmiechowa, że sala przy „piątce” powstanie i tak się stanie
– podkreśla zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz, która kieruje miejskimi inwestycjami.

 

Ważna współpraca dla dobra miasta Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Wejherowa

– Dziękuję radnym za współpracę w mijającej kadencji. Pod tym względem różniła się ona z pewnością od poprzednich. Zdarzały się różne sytuacje, ale generalnie pokazaliśmy, że potrafimy pracować zgodnie i osiągać kompromisy.
W efekcie dużo rzeczy razem zrobiliśmy. Niezmiennie deklaruję, że chcę zmieniać Wejherowo ze wszystkimi. Z każdym jestem gotowy do współpracy dla dobra Mieszkańców i rozwoju Wejherowa.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.