Strategia i budżet

Ostatnia przez wakacyjną przerwą sesja Rady Powiatu Wejherowskiego poświęcona była m.in. pracy samorządu powiatowego w ciągu ostatnich dziesięciu lat oraz w ubiegłym roku. Oceniano zarówno realizację strategii za lata 2000-2010, jak i ubiegłorocznego budżetu.

Radni powiatowi zapoznali się ze sprawozdaniem dotyczącym realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego za lata 2000-2010. Po prezentacji multimedialnej, pokazującej osiągnięcia i podjęte przez samorząd działania, Rada Powiatu przyjęła w tej sprawie uchwałę, akceptującą realizacją strategii.
W najważniejszym punkcie porządku obrad, radni jednogłośnie przychylili się do wniosku o udzielenie Zarządowi Powiatu i staroście Józefowi Reszke absolutorium za ubiegły rok.

W ubiegłym roku zarząd powiatu pracował w innym składzie (z wyjątkiem starosty). Radni oceniali wykonanie budżetu za rok 2010. Wprawdzie zwrócili uwagę na realizację zaledwie w 50 procentach budżetu w dziale „drogi powiatowe”, ale przyjęli wyjaśnienia starosty, że zawiniły przedłużające się procedury, poprzedzające inwestycję w Rumi i Redzie (powiat jest głównym inwestorem budowy drogi w tym rejonie).
Rada Powiatu zdecydowała o przekazaniu samorządowi Wejherowa 50 tysięcy złotych na budowę „Bramy Piaśnickiej”, symbolicznego pomnika upamiętniającego mieszkańców powiatu i Pomorza którzy zginęli w Lesie Piaśnickim. Inwestorem pomnika jest Stowarzyszenie „Rodzina Piaśnicka”, któremu z kolei miasto będzie musiało przekazać te pieniądze.

Władze Wejherowa zostały zaskoczone treścią uchwały o dotacji na Bramę Piaśnicką, gdyż nikt ze starostwa wcześniej nie powiadomił urzędu o takim kroku. Tym bardziej że miasto nie buduje pomnika i nie ma takiego zadania w budżecie, co sprawia trudność w przekazaniu dotacji stowarzyszeniu.
Żywą dyskusję wywołała też sprawa zatrudniania w Starostwie osób związanych politycznie z Platformą Obywatelską oraz członków ich rodzin, o co pytali szczegółowo niektórzy radni.

Najważniejsze zadania
Grzegorz Szalewski, radny powiatowy starosta pierwszej kadencji

– Oceniamy realizację zadań z poprzednich lat, ale najważniejsza jest przyszłość. Głównym zadaniem powiatu w zakresie kształtowania infrastruktury drogowej jest poprawa i udrożnienie ciągów komunikacyjnych, będących drogami powiatowymi, także na terenie Wejherowa. Władze powiatu wejherowskiego, czyli Rada Powiatu oraz Zarząd na czele ze starostą Józefem Reszke muszą podjąć trud budowy bezkolizyjnych połączeń przez tory kolejowe i drogę krajową nr 6, tak aby umożliwiało to połączenie dwóch części Wejherowa a w zasadzie dwóch części powiatu.
Także mieszkańcom gmin Szemud, Linia, Łęczyce, Wejherowo, Luzino i innym musi być dana możliwość włączenia się bezkolizyjnego do „szóstki”. Nie da się nadal uciekać przed tak ważnym dla powiatu tematem. Według moich informacji, prezydent Wejherowa chce aktywnie pomóc staroście rozwiązać powiatowe problemy. Trzeba jednak z prezydentem o tych problemach porozmawiać.
Powiat nie może ciągle odsuwać od siebie odpowiedzialności oraz unikać rozwiązywania podstawowych zadań i udawać, że jest najmądrzejszy, najpiękniejszy i najoszczędniejszy.
Nie o to w tym wszystkim chodzi. Do pracy szanowni koledzy!

 

 

 

 

 

Remonty dróg i pałacu

W okresie ostatnich 10 lat działalności powiatowego samorządu wyremontowano 129 km dróg powiatowych, co kosztowało 44 mln zł.
Budowano sale sportowe, wydając na ten cel 13 mln zł. Z inicjatywy powiatu powstało 10 ogólnodostępnych stref rekreacji.
Zmodernizowano budynek Starostwa przy ul. 3 Maja w Wejherowie, a także budynki domów pomocy społecznej w Wejherowie i Strzebielinku.
Otwarto nową siedzibę dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ogniska Wychowawczego w Rumi.
Pałac Przebendowskich w Wejherowie, mieszczący obecnie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, doczekał się remontu.
Pozyskano sporo środków unijnych na projekty realizowane przez powiat.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.