Jak pracuje latem Zakład Energetyki Cieplnej?

Na potrzeby dostarczania ciepłej wody wykorzystywany jest silnik gazowy

Na terenie Wejherowa OPEC dostarcza ciepło, które pochodzi z własnych źródeł – ciepłowni węglowej i elektrociepłowni gazowej. Latem dostawa ciepła na potrzeby ciepłej wody realizowana jest w oparciu o silnik gazowy.

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji

W okresie letnim Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otrzymuje zlecenia od Energa Operator na uruchomienie silnika gazowego i produkcję energii elektrycznej, w poszczególnych godzinach danego dnia.
Z uwagi na to, że latem ciepło produkowane jest wyłącznie na potrzeby ciepłej wody, uruchomienie silnika gazowego wiąże się z wyłączeniem z produkcji kotłów węglowych.
W stanach awaryjnych lub przy ponownym rozpaleniu kotłów węglowych, pomimo zaawansowanej instalacji odpylania oraz optymalizacji warunków spalania miału mogą powstać krótkotrwałe, kilkuminutowe, nietypowe aspekty środowiskowe, tj. ciemniejsze zadymienie z komina.
OPEC dokłada wszelkich starań, aby proces ponownego rozpalenia kotłów węglowych był jak najmniej odczuwalny dla środowiska.
Aspekty środowiskowe są ważnym elementem działalności przedsiębiorstwa, które od lat realizuje politykę środowiskową, związaną z wdrożonym Systemem Zarządzania Środowiskowego, zgodnym z normą ISO 14001:2004.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury

W planach inwestycyjnych w najbliższym czasie OPEC uwzględnił modernizację kotła węglowego wraz z montażem nowej, wydajniejszej instalacji odpylania. Zakończenie inwestycji przewidziano wstępnie na koniec stycznia 2019 roku. Natomiast w roku 2019/20 zaplanowano montaż dwóch jednostek gazowych, co wiąże się z likwidacją dwóch kolejnych kotłów węglowych.
Zrealizowanie wspomnianych inwestycji przyczyni się do zmniejszenia ewentualnych uciążliwości dla sąsiedztwa ciepłowni Nanice oraz zwiększenia komfortu życia mieszkańców miasta Wejherowa.
Artykuł na prawach ogłoszenia.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.