Rak na wspak

Konferencja w muzeum

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie 8 czerwca odbyła się interdyscyplinarna sesja popularnonaukowa pt. „Rak na wspak motyw raka w kulturze i naturze” poświęcona m. in. ochronie raka szlachetnego na terenie Kaszub oraz symbolice raka w muzyce, literaturze oraz malarstwie.

Rak szlachetny dawniej licznie występował w pomorskich jeziorach i stawach. Dzisiaj bez systemowej, planowej ochrony gatunek ten może całkowicie wyginąć.
Konferencję zainaugurowało wystąpienie prof. Przemysława Śmietany z Uniwersytetu w Szczecinie pt. „Rak szlachetny – klejnot kaszubskich wód. Historia, teraźniejszość przyszłość…”. Badacz od wielu lat zajmuje się restytucją raka szlachetnego czyli przywróceniu go do naturalnego, pierwotnego dla tego gatunku środowiska.
Na rzecz restytucji raka szlachetnego na Pomorzu działa także fundacja „Astacus astacus”. O misji tej organizacji oraz pionierskich przedsięwzięciach na jeziorze Sominko k. Kościerzyny mówiła prezes Paulina Pinewska.
Panel konferencji związany z symboliką raka w aspekcie kulturowym rozpoczął dyrektor Muzeum – Tomasz Fopke, prezentując referat pt. „Od raka do krokodyla – motyw zwierząt „wodnych” w pieśni kaszubskiej”. Wystąpienie to wyróżniała swoista formuła łącząca referat z wykonywaniem na żywo przez prelegenta wybranych pieśni kaszubskich.
Obraz raka w literaturze omówiła na przykładzie twórczości Gűntera Grassa dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk z Uniwersytetu Gdańskiego. Referat obejmował także kaszubskie wątki w biografii noblisty.
Od stuleci rak inspirował także artystów malarzy, kwestię symboliki raka w niderlandzkich martwych naturach omówiła kustosz MPiMK-P Benita Grzenkowicz-Ropela. Konferencję zamykał referat Romana Drzeżdżona (także z MPiMK-P) pt. „Rak i świat wodny w obrzędowości i kulturze kaszubskiej”. Autor podkreślił, iż rak szlachetny był nie tylko częścią ekosystemu, ale także ważnym elementem kaszubskiej tradycji i kultury ludowej zawartej w przysłowiach, bajkach. Rak znalazł swoje odzwierciedlenie także w nazwiskach kaszubskich takich jak „Rekowski” czy „Kreft”.
Koordynatorami zadania były: Benita Grzenkowicz-Ropela oraz Anna Kąkol. Tekst: B.G-R, Fot. AK.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.