Politycznie, a nie merytorycznie

Sprawa absolutorium dla prezydenta Wejherowa

Ostatnią przed wakacjami sesję Rady Miasta Wejherowa zdominowała sprawa absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta za rok 2017. W praktyce rada nie zajęła stanowiska. Nie została uzyskana ani bezwzględna większość 11 głosów za udzieleniem absolutorium, ani przeciw (10 głosów za, 4 przeciw, 7 wstrzymujących). Nie wywołuje to skutków i nie ma znaczenia formalnego. W tym głosowaniu wyraźnie było widać atmosferę przedwyborczą, związaną z kandydatami na prezydenta z poszczególnych ugrupowań. Była to okazja, aby zaatakować obecnego prezydenta.

Co ciekawe, wcześniej radni przyjęli zdecydowaną większością głosów sprawozdanie finansowe prezydenta za 2017 r. (16 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujący), a Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielnie absolutorium.
Radni, którzy nie poparli absolutorium (np. Maciej Łukowicz, Jacek Gafka, Rafał Szlas) argumentowali to m.in. tym, że prezydent nie uzgodnił z nimi listy ulic, które mają być utwardzone płytami drogowymi, a zaprezentował je na konferencji prasowej. Tyle tylko, że to zdarzenie sprzed miesiąca i na liście były ulice na 2018 r., zaś absolutorium dotyczyło roku … 2017.
Poza tym, jak się okazało ulice, które są utwardzane były również postulowane przez radnych.
Kolejnym argumentem było zadaszenie pomiędzy rewitalizowanym starym młynem, a budowaną książnicą prof. G. Labudy koło muzeum, które nie podobało się radnym. To zadaszenie stanowi 0,85 % wydatków 2017 roku, a było wręcz obsesyjnie wskazywane jak pretekst, aby nie poprzeć prezydenta.

Walka przedwyborcza

Wyglądało to jak czepianie się i szukanie powodów na siłę. Zresztą dyskusja była dość krótka i mało dotyczyła meritum, czyli wykonania przez prezydenta budżetu i zadań z 2017 roku. Dużo mówiono o rzekomym braku współpracy ze strony prezydenta z radymi, ale w 2017 trudno zarzucić ten brak współpracy z radnymi. Przecież budżet na rok 2017 i jego późniejsze zmiany zostały przyjęte głosami ogromnej większości radnych i ten budżet oraz zadania zostały przez prezydenta zrealizowane.
Część radnych nie poparła teraz tego, za czym wcześniej sama głosowała. Świadczy to o tym, że argumenty dotyczące braku poparcia dla absolutorium związane były z walką przedwyborczą i nie miały charakteru merytorycznego. Wśród radnych jest dwóch kandydatów na prezydenta Wejherowa, którzy w jesiennych wyborach staną na przeciw Krzysztofa Hildebrandta.
Kandydat PO Rafał Szlas i radni jego ugrupowania wstrzymali się od głosu (6). Kandydatem Stowarzyszenia „Dla Wejherowian” jest Arkadiusz Szczygieł i ci radni byli przeciw (4).
PiS też ma swojego kandydata na prezydenta i radny Marcin Drewa wstrzymał się, jak PO, od głosu (1).
Za absolutorium głosowali radni z „Wolę Wejherowo” (8), którego liderem jest obecny prezydent oraz radni Czesław Kukowski (Wejherowski Ruch Sąsiedzki) i Bartłomiej Czyżewski (PO), ale było ich zbyt mało, aby przegłosować uchwałę.

 

Podsumowanie 2017 roku w Wejherowie

Zaplanowane dochody budżetowe w wysokości 212 351 366 zł zostały wykonane w 100 procentach. Natomiast wydatki budżetowe zaplanowane na kwotę 229 999 419 zł zostały zrealizowane w wysokości 210 654 925,83 zł.
Zadłużenie miasta na koniec 2017 roku z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz emisji obligacji stanowi 25,89% wykonanych dochodów ogółem. Jest to jeden z niższych wskaźników zadłużenia wśród polskich miast.
W zakresie bieżącego funkcjonowanie miasta, samorząd we wszystkich dziedzinach, jak: oświata, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, komunalny zasób mieszkaniowy, transport publiczny, usługi komunalne i utrzymanie czystości oraz porządku, kultura, sport i rekreacja, wspieranie przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, praca administracji, itd. funkcjonował normalnie, prawidłowo i bez większych zakłóceń realizował swoje zadania.
Budowa węzłów komunikacyjnych Wejherowo (Kwiatowa) i Śmiechowo (Zryw), inwestycje drogowe i sportowe, walka ze smogiem, realizacja zadań z Budżetu Obywatelskiego, wiele nowych projektów – to najważniejsze dokonania inwestycyjne wejherowskiego samorządu w 2017 roku. Urząd Miejski realizował ogółem 50 różnych zadań inwestycyjnych za ponad 26,4 mln zł.
Dużym sukcesem prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w zeszłym roku było zamknięcie trudnych negocjacji i podpisanie – jako pierwsi na Pomorzu – porozumienia z PKP PLK w sprawie uczestnictwa kolei w budowie tuneli pod torami kolejowymi w ramach węzłów komunikacyjnych Śmiechowo (Zryw) i Nanice. Daje to realną perspektywę zakończenia tych inwestycji, gdyż kolej posiada odpowiednie środki.

 

Prezydent Krzysztof Hildebrandt o głosowaniu nad absolutorium:
– Wielka szkoda, że generalnie zgodna praca na rzecz mieszkańców w tej kadencji, w jej końcówce u części radnych jednak przegrała z polityką i partyjnymi czy osobistymi interesami. To zły sygnał wysłany mieszkańcom.
Bardzo serdecznie dziękuję wejherowianom za wszystkie wyrazy uznania, wsparcie, także za uwagi krytyczne, dyskusje o mieście, za Państwa pomysły i propozycje. Codziennie się z Państwem spotykam i to jest sensem mojej pracy. Wejherowo i jego mieszkańcy są najważniejsi, a polityka jest dla mnie daleko w tyle.
Dziękuję za poparcie na dzisiejszej sesji radnym „Wolę Wejherowo” oraz radnym Czesławowi Kukowskiemu i Bartłomiejowi Czyżewskiemu. Dziękuję za całoroczną pracę wszystkim pracownikom wejherowskiego samorządu.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.