Blisko 700 tysięcy złotych na ochronę środowiska

W Starostwie podpisano umowy na dotacje, przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Otrzymało je łącznie trzynaście placówek, organizacji, klubów i parafii z powiatu wejherowskiego. W tym roku Zarząd Powiatu Wejherowskiego przeznaczył na ten cel 660 tys. zł.

Starosta Gabriela Lisius oraz członek Zarządu Jacek Thiel po podpisaniu umowy z dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej - Barbarą Gusman.
Starosta Gabriela Lisius oraz członek Zarządu Jacek Thiel po podpisaniu umowy z dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej – Barbarą Gusman.

Pieniądze na ten cel pochodzą z wpływów uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy.
W uroczystym podpisaniu umów z przedstawicielami podmiotów, które otrzymały dodacje, udział wzięli Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel.
– Troska o środowisko naturalne i zachowanie jego wartości jest naszym obowiązkiem – mówiła starosta Gabriela Lisius. – Dlatego od wielu lat wspieramy firmy i stowarzyszenia, które dbają o środowisko naturalne na terenie naszego powiatu.
Największą dotację w wysokości 450 tys. zł na zagospodarowanie zieleni wokół placówki otrzymała Powiatowa Biblioteka Publiczna. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie udzielono wsparcia w wysokości 50 tys. zł na rewitalizację przypałacowego parku oraz 2 tys. zł na dofinansowanie konferencji „Rak na wspak”, poświęconej ochronie raka szlachetnego. Wejherowski Klub Sportowy „Gryf” otrzymał 50 tys. zł na całoroczne utrzymanie terenów zielonych na terenie stadionu sportowego. Dofinansowanie w wysokości 40 tys. zł otrzymała parafia Matki Bożej Różańcowej w Luzinie, natomiast 30 tys. zł przekazano parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Sychowie na instalację fotowoltaiczną do ogrzewania budynków parafialnych.
Na ochronę wód rzecznych i jeziornych, likwidację dzikich wysypisk, konserwację, odmulanie rowów czy prowadzenie edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i wędkarzy udzielono wsparcia po 10 tys. zł Spółce Wodnej „Kniewo” i Komunalnemu Związkowi Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
Po 3 tys. zł otrzymały placówki Społecznej Straży Rybackiej: przy Kole nr 80 w Wejherowie, przy Kole nr 85 w Gniewinie, przy Kole nr 126 w Redzie, przy Kole nr 47 w Gdyni oraz przy Kole nr 44 Stoczni Marynarki Wojennej. Dotację z powiatu otrzymał również PZW Koło nr 50 w Rumi.
Wpływy, pozyskiwane z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska są na szczęście coraz mniejsze.
– Obecnie firmy coraz większą uwagę poświęcają na ekologiczne rozwiązania, z czego należy się cieszyć, bo to oznacza, że coraz bardziej dbamy o środowisko naturalne – podkreśliła podczas spotkania w Starostwie Gabriela Lisius.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.