Ponad 100 mln zł dla Wejherowa!

Dobrze wykorzystane szanse

W obecnej kadencji 2015-2018 Wejherowo pozyskało ponad 50 mln zł dotacji zewnętrznych na inwestycje oraz działania nieinwestycjne. Razem ze środkami zdobytymi przez władze miasta w latach poprzednich, jest to już ponad 100 mln zł dodatkowych środków wykorzystanych na rozwój miasta. – Wszyscy wejherowianie na tym skorzystali – podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt.

Szczegóły na konferencji prasowej w Ratuszu przedstawił prezydent Wejherowa wraz ze swoimi zastępcami, zaś na stronie internetowej miasta każdy zainteresowany zapozna się z dokładnym wykazem projektów.

Doświadczenie i umiejętności

W ciągu minionych czterech lat Wejherowo zdobyło dofinansowanie ze środków zewnętrznych, przede wszystkim z funduszy europejskich, na aż piętnaście projektów inwestycyjnych i szesnaście projektów nieinwestycyjnych. Wartość zadań wyniosła ponad 82,6 mln zł, z czego dofinansowanie to ponad 50 mln zł. Władze miasta od wielu lat skutecznie pozyskują środki na rozwój miasta. W poprzednich kadencjach były to też znaczące kwoty. Wszyscy pamiętamy renowację Kalwarii Wejherowskiej, modernizację ul. Wałowej, rewitalizację Parku Miejskiego czy budowę nowego WCK – Filharmonii Kaszubskiej za pieniądze unijne. Z kolei ulica Necla czy Orzeszkowej powstały z dofinansowania pozyskanego w ministerstwach. Razem to już ponad 100 mln zł.

Korzystają mieszkańcy

– W obecnej kadencji pozyskane do budżetu środki zewnętrzne zainwestowano m.in. w budowę węzłów drogowych – Wejherowo (Kwiatowa) i Śmiechowo (Zryw), budowę sali sportowej przy wejherowskiej „dziewiątce”, zadaszenie lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 8. Przeprowadzonych zostało szereg inwestycji związanych ze likwidacją starych pieców i zmianą systemu grzewczego na proekologiczny – wylicza Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta zajmująca się inwestycjami.

Kultura i edukacja

Zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewcz, który odpowiada za oświatę, sprawy społeczne oraz kulturę dodaje: – W minionych czterech latach dotacje zostały wykorzystano także w sferze kultury, edukacji i opieki społecznej. W sferze kultury – poprzez zakup wyposażenia – umożliwiono korzystanie z kina osobom niewidomym i słabowidzącym oraz niesłyszącym. Zrealizowano projekty teatralne i artystyczne. Dzięki unijnym funduszom miasto zdobyło środki na projekty edukacyjne – zakupi tablic interaktywnych, doposażenie gabinetów lekarskich czy zakup książek do wejherowskich szkół i biblioteki. Fundusze unijne wykorzystano także na projekty społeczne – utworzenie klubu Integracji Społecznej Śródmieście, na pomoc żywnościową czy na projekty aktywizacji zawodowej.

Dotrzymana obietnica

Jak czytamy na stronie www.wolewejherowo.pl, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych jest realizacją jednego z podstawowych punktów programu Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”, którego liderem jest Krzysztof Hildebrandt.

 

Wejherowo się zmienia i dalej będziemy je zmieniali

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:
Szeroko korzystamy ze środków unijnych, ale również dotacji ministerialnych czy funduszy ochrony środowiska. Dobrze wykorzystujemy szanse, które mamy. Wszyscy wejherowianie na tym skorzystali. Wejherowo się zmienia i dalej będziemy je zmieniali. Moim celem jest, aby w Wejherowie żyło się bardziej komfortowo, aby nasi mieszkańcy czuli się tu dobrze. Chcę kontynuować wizję rozwoju Wejherowa – miasta przyjaznego i atrakcyjnego dla mieszkańców i jestem do tego przygotowany. Zobowiązałem się zakończyć wielkie inwestycje drogowe, które rozpocząłem.
Mam wiele nowych pomysłów, ale też doświadczenie zdobywane przez lata pracy na rzecz miasta, wiedzę i umiejętność skąd wziąć na to środki i jak te zmiany wprowadzić. To właśnie zadania na kolejną kadencję.
Mam dobry zespół współpracowników, zawsze też pomagali mi wszyscy członkowie i radni z Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.