Nazwane ronda i zmiany w budżecie

Na tej samej, ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miasta, radni podjęli szereg innych ważnych uchwał, m.in. dotyczących nazw nowo wybudowanych rond w Wejherowie.

I tak: rondo położone przy ul. Ofiar Piaśnicy, u zbiegu ulic Granicznej i Lelewela otrzymało nazwę 11 Listopada 1939 roku; rondo u zbiegu ulic Batalionu Morskiego oraz łącznika z ulicą Zachodnią otrzymało nazwę 11 Pułku Łączności Marynarki Wojennej; rondo położone na nowym węźle komunikacyjnym Śmiechowo (Zryw), u zbiegu ulic Jana Patoka i Jaśminowej, otrzymało nazwę Pierwszych Osadników Dzielnicy Śmiechowo Północ 1934 roku; natomiast rondo położone przy ul. Ofiar Piaśnicy, u zbiegu ulicy J. Karnowskiego otrzymuje nazwę Błogosławionej Siostry Alicji Kotowskiej.
Tablice z nazwami rond będą zasłonięte do czasu oficjalnego odsłonięcia.
Na wniosek prezydenta radni dokonali zmiany budżetu na 2018 rok, m.in. zwiększając środki na remonty chodników oraz budowę placów zabaw w ramach programu „Otwarte strefy aktywności”, na który miasto zdobyło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Radni zadecydowali również o udzieleniu dotacji w wysokości 100 tys. zł na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościele p.w. Trójcy Świętej w Wejherowie.
Ważną uchwałą było przyjęcie regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach na terenie Wejherowa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) i środków miasta Wejherowa. Łączna pula środków to nawet 390 tys. zł. Do konkursu zgłosiło się 52 właścicieli budynków, głownie jednorodzinnych, którzy mogą otrzymać do 35 proc. dofinansowania. W efekcie może zostać zlikwidowanych 96 starych pieców pod warunkiem pozytywnej decyzji WFOŚ. To kolejne tegoroczne działania władz miasta na rzecz poprawy czystości powietrza w Wejherowie. W ich wyniku planuje się w tym roku łącznie likwidację rekordowych 190 pieców.
Ponadto podjęto uchwały dotyczące m.in. sprzedaży lokali komunalnych na rzecz najemców, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, pomocy dla policji oraz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu, jak również zasad jego sprzedaży. Podjęto również uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. Został on dostosowany do przepisów obowiązujących od początku roku szkolnego 2018/2019, określających wyższe kwoty dodatków funkcyjnych dla opiekuna stażu i wychowawcy klasowego oraz wychowawcy w oddziale przedszkolnym.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.