Place zabaw

Przy ul. Iwaszkiewicza i na os. Dzięcielskiego

W Wejherowie powstaną dwa kolejne nowoczesne place zabaw: przy ul. Iwaszkiewicza i przy osiedlu Dzięcielskiego – jako element uzupełniający budowę Węzła Śmiechowo (Zryw).

– To nie tylko place zabaw, ale miejsca, które stworzą przestrzeń aktywności sportowej sprzyjającej także integracji społecznej – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Uprawianie sportu jest świetną formą spędzania czasu wolnego. Podkreślić trzeba otwartość i ogólnodostępność takich miejsc, z których korzystać będą wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek i płeć.
Place zabaw przy ul. Iwaszkiewicza i Dzięcielskiego będą wyposażone w urządzenia wielofunkcyjne czyli zjeżdżalnie, huśtawki, drabinki i piaskownice. Oprócz zestawów zabawowo-sprawnościowych na każdym z placów zaplanowano siłownię terenową i miejsca do wypoczynku osób ćwiczących oraz urządzenia do gier edukacyjnych m.in. do gry w szachy oraz kółko i krzyżyk. Place będą ogrodzone, zagospodarowane zielenią oraz wyposażone w elementy małej architektury.
Budowa placu zabaw przy osiedlu Dzięcielskiego została zaplanowana już na etapie budowy Węzła Śmiechowa (Zryw), a teraz miasto przystępuje do realizacji obiecanej inwestycji. Zabiegał o nią radny Mariusz Łupina. Podobna inwestycja na wniosek radnego Bartłomieja Czyżewskiego rozpocznie się przy ul. Iwaszkiewicza.
Będą to ogólnodostępne obiekty służące wszystkim mieszkańcom. Plenerowe strefy aktywności skierowane będą doróżnych grup wiekowych
Na obie te inwestycje Wejherowo zdobyło dofinansowanie – po 50 tys. zł na każdy – z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.