Jak pomóc bezdomnym?

Zrobiło się bardzo zimno, a to oznacza, że szczególną troską należy otoczyć tych, którzy nie mają ciepłego kąta na zimę. O pomocy osobom bezdomnym na terenie Wejherowa podczas nadchodzącej zimy rozmawiano na spotkaniu Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Odbyło się tam spotkanie służb i instytucji pomagających osobom bezdomnym. Przedstawiciele MOPS, Policji, Straży Miejskiej, Szpitala Specjalistycznego, Kuchni św. Franciszka przy klasztorze Ojców Franciszkanów oraz Zgromadzenia Sióstr Albertynek zastanawiali się, jak zapewnić bezdomnym odpowiednie warunki życia w okresie zimowym.
– Ludzie bezdomni nie powinni czuć się w naszym mieście osamotnieni – powiedział podczas spotkania Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Będą oni mogli skorzystać z lokum w gdyńskim schronisku, z którym podpisaliśmy porozumienie. W siedzibie Straży Miejskiej są bilety SKM oraz skierowanie do schroniska, a strażnicy udzielają informacji.
W Wejherowie realizowany jest Miejski Program Pracy z Osobami Bezdomnymi. Przez cały rok, nie tylko zimą pracownicy socjalni udzielają pomocy osobom pozostającym bez dachu nad głową. Dodatkowo bezdomni korzystają z ciepłych posiłków, które przygotowuje kuchnia św. Franciszka przy wejherowskim klasztorze. Mogą także zaspokoić potrzeby w zakresie higieny osobistej w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Siostry Albertynki przy ul. Kopernika w Wejherowie, które okazują im wiele serca.
Niestety, liczba bezdomnych w Wejherowie wzrasta. W 2005 r. ze schronisk i noclegowni skorzystało 15 bezdomnych z naszego miasta, natomiast w 2011 r. było ich 39.
– Pomoc osobom bezdomnym polega nie tylko na zapewnieniu im schroniska i posiłku. Ważna jest także pomoc w wyjściu z bezdomności, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, pomoc w znalezieniu pracy – stwierdziła Ewa Kłosowska, dyrektor MOPS w Wejherowie. – Nie ulega wątpliwości, że problem bezdomności powinien być rozwiązywany na gruncie polityki społecznej, a nie jedynie pomocy społecznej.

MD.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.