Nowoczesny sprzęt medyczny i nowe sale

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wejherowie po rozbudowie

Blisko 4 miliony złotych kosztowała rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie. Projekt zrealizowano wobec rosnących potrzeb zdrowotnych pacjentów powiatu wejherowskiego i sąsiednich.

– W 2017 r. Szpitalny Oddział Ratunkowy w Wejherowie przyjął 63 tysiące pacjentów i liczba ta wciąż rośnie. Dlatego uznaliśmy, że zrealizowanie tego projektu znacząco wpłynie na podniesienie jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa zdrowotnego w szpitalu w Wejherowie – mówi Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Szpitali Pomorskich. – Co istotne, udało nam się powiększyć obszar SOR o 260 metrów kw. oraz zakupić nowoczesny sprzęt medyczny.
W ramach prac powstały m.in. nowa czterostanowiskowa sala w obszarze wstępnej intensywnej terapii wraz z niezbędnym zapleczem (magazynek, łazienka), druga sala zabiegowa w obszarze terapii natychmiastowej, gabinet konsultacyjno-zabiegowy odpowiadający potrzebie obsługi zwiększonej liczby pacjentów SOR, powstało pomieszczenie RTG służące wszystkim obszarom zabiegowym, zaadaptowano nowe pomieszczenia socjalno-techniczne (dyżurka lekarska, sterownia, szatnia dla potrzeb RTG oraz pomieszczenie socjalne), dobudowano stanowisko dekontaminacji (prosto przy podjeździe dla ambulansów SOR). Dodatkowo wymieniono windę w obszarze SOR.
Szpitalny Oddział Ratunkowy wzbogacił się o nowoczesną aparaturę medyczną m.in.: aparat RTG cyfrowy kostno-płucny, ramię C, aparat ultrasonograficzny do badań urologicznych, stół operacyjny, urządzenie do zewnętrznego masażu serca czy urządzenie do dekontaminacji powietrza.
Oddział ten jest jednym z największych w województwie i jednym z najlepiej wyposażonych, posiadających całodobowe lądowisko dla helikopterów, wchodzących w strukturę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Uroczyste otwarcie rozbudowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego odbyło sie z udziałem marszałków województwa pomorskiego Mieczysława Struka oraz Pawła Orłowskiego.
Wartość projektu „Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie w aspekcie rosnących potrzeba zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego”, zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to 3,95 mln zł, w tym dofinansowanie unijne wynosi 3,13 mln zł, dotacja samorządu województwa pomorskiego – 363 tys. zł, wkład własny szpitala – 447 mln zł.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.