OSP w Kaczkowie działa od pół wieku

50 lat w służbie mieszkańców wsi i gminy

Gminne Obchody Dnia Strażaka w Łęczycach połączono ze świętowaniem jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Kaczkowo. W tej miejscowości 4 maja odbyły się gminne uroczystości.

Fot. StarostwoUroczystości rozpoczęły się przemarszem jednostek, a następnie uroczystą mszą świętą odprawioną przez ks. Piotra Tredera i ks. prałata Alfonsa Formelę. Uczestniczyli w niej i całych obchodach funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, władze Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wejherowie, delegacje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, strażacy seniorzy oraz władze Samorządu Powiatowego i Samorządu Gminnego. Podczas spotkania druhowie otrzymali dyplomy, medale a także odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Kaczkowo powstała w 1968 roku i wówczas została wpisana do rejestru Urzędu Gminy Łęczyce. Inicjatorem powstania jednostki był ówczesny prezes OSP Łęczyce druh Edmund Wolter, natomiast założycielami jednostki byli: Jan Woźniak, Stanisław Karcz, Stanisław Ropela, Edmund Wolter i Henryk Krawiec.
Zgodnie z ustaleniami, w maju 1968 roku rozpoczęto prace przy budowie strażnicy. Wybudowano ją w czynie społecznym, a uroczyste otwarcie nastąpiło 22 lipca 1970 roku. Wówczas strażnica posiadała garaż na jeden wóz bojowy oraz szafki na odzież i hełmy strażackie. Jednostka otrzymała wówczas w pełni wyposażony samochód ratowniczy marki Żuk A15 GLM.
W 1987 roku rozpoczęto starania o rozbudowę strażnicy, którą ukończono w 1991 roku. Decyzją z dnia 20 października 1991 roku. Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gdańsku jednostce OSP Kaczkowo nadał sztandar, którego fundatorem była Gmina Łęczyce.
Rok 1992 zapisał się w historii pozyskaniem 8-letniego wozu pożarniczego Jelcz 004 GCBA, będącego na wyposażeniu jednostki do dnia dzisiejszego. Również od tego roku rozpoczęła się przygoda jednostek OSP z Gminy Łęczyce z organizacją oraz udziałem w Międzynarodowych Obozach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które odbywają się corocznie w innym państwie. Pierwszy obóz odbył się w Bad Tennstedt (Niemcy). W obozach uczestniczą członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Polski, Niemiec, Czech, Austrii oraz Ukrainy.
– Strażacy z Kaczkowa, podobnie jak strażacy z innych miejscowości w naszej gminie zasługują na duże uznanie społeczne. Życzymy im dalszych osiągnięć, coraz lepszego sprzętu, a także pomyślności w życiu osobistym i zawodowym – mówi Piotr Wittbrodt, wójt Gminy Łęczyce.

 

Wojewódzkie w Szemudzie

Szemud był po raz pierwszy gospodarzem Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka Ochotnika. Impreza była połączona z jubileuszem 112-lecia istnienia miejscowej jednostki OSP Szemud. Powiatowe Obchody „Dnia Strażaka”.
Uroczystość była okazją do odznaczenie zasłużonych druhów. Poza licznymi medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” wręczono także najwyższe odznaczenia dla strażaków-ochotników: Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.

Powiatowe w Wejherowie

W najbliższy piątek 25 maja o godz. 10.00 na placu jakuba Wejhera w Wejherowie odbędą się Powiatowe Obchody „Dnia Strażaka” , połączone z obchodami 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Uroczystość rozpocznie się przemarszem pododdziałów z siedziby KP PSP w Wejherowie na rynek, gdzie odbędzie się uroczysty apel.

OSP Kaczkowo liczy 43 członków w tym 2 honorowych, 8 druhów seniorów oraz 33 druhów zwyczajnych. W zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych bierze udział 15 wyszkolonych ratowników w podziale na 3 zastępy.
Druhowie OSP Kaczkowo biorą czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym, uświetniając swoją obecnością uroczystości państwowe oraz kościelne.
Od początku założenia OSP Kaczkowo w jej szeregach istnieje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, której liczne sukcesy i osiągnięcia wzbogacają historię jednostki.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.