Edukacja ekologiczna

Dzień otwarty w OPEC

Grupy uczniów i przedszkolaków oraz zainteresowani mieszkańcy (w sumie ok. 250 osób) odwiedzili ciepłownię Nanice podczas Dnia Otwartego OPEC, zorganizowanego po raz piąty w ramach ogólnopolskich Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

W wydarzeniu uczestniczyli: zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz oraz zastępca dyrektora ds. eksploatacji OPEC Łukasz Koss. Czynne było stoisko Informacji Europejskiej ze Starostwa w Wejherowie.
Nowoczesny zakład
Zwiedzający mieli okazję zobaczyć nowoczesny zakład, produkujący energię cieplną, a także energię elektryczną w procesie kogeneracji. Obejrzeli również etiudę filmową o cieple oraz wzięli udział w konkursach na temat ekologii i energetyki cieplnej. Dzieci otrzymały też materiały informacyjne, upominki a także wodę mineralną i słodycze.
Dzień Otwarty w OPEC jest jednym z wielu działań jakie Urząd Miejski prowadzi wraz z partnerami w zakresie edukacji ekologicznej i informowania mieszkańców o czystości powietrza w Wejherowie i sposobach jego poprawy. Partnerami Urzędu są m.in. przedsiębiorstwa komunalne, jak właśnie OPEC, oraz Komunalny Zawiązek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.
Kompleksowe
działania
Wydarzenie jest też okazją do podsumowania działań miasta w zakresie zmniejszania zanieczyszczenia powietrza, gdyż OPEC pełni w tym zakresie ważną rolę.
– Zależy mi bardzo na tym, aby zmniejszało się zanieczyszczenia powietrza w Wejherowie. To temat ogromnie dla mnie ważny, na który zwracałem uwagę już wiele lat temu, dlatego podjąłem działania kompleksowe, długofalowe i w wielu kierunkach – podsumowuje prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Likwidacja pieców
– Pierwszy kierunek, chyba cieszący się największym zainteresowaniem społecznym, to likwidacja starych pieców i ich wymiana na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Miasto realizuje ten cel poprzez inwestycje w budynkach komunalnych oraz wspierając dotacjami wspólnoty mieszkaniowe i właścicieli prywatnych domków jednorodzinnych. W ramach tych działań dotychczas zlikwidowaliśmy ponad 530 pieców na terenie Wejherowa. Wzrosło zainteresowanie mieszkańców wymianą ogrzewania i tematyką poprawy czystości powietrza. Władze miasta odpowiadają na te oczekiwania społeczne i w wyniku naszych wspólnych tegorocznych działań zostanie zlikwidowanych nawet do 190 pieców!
– To przyśpieszenie bardzo mnie cieszy. Chcę podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się na proekologiczne inwestycje i osobom, które angażują się na rzecz propagowania czystego powietrza – dodaje prezydent K. Hildebrandt.
Modernizacja
ciepłowni
Drugi kierunek to modernizacja ciepłowni Nancie i rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej przez spółkę komunalną OPEC, która dostarcza ciepło dla większości mieszkańców Wejherowa. Ta komunalna spółka bardzo dużo inwestuje w naszym mieście. Poza rozwojem sieci z bieżącymi podłączeniami budynków, w ostatnich latach spółka wydała aż 22 mln zł na modernizację Ciepłowni Nanice.
W efekcie to jedna z najnowocześniejszych, ekologicznych i energooszczędnych ciepłowni w Polsce. Produkuje się tu przy pomocy gazu ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. Zamontowano nową instalację odpylania istniejących jeszcze kotłów węglowych. To przyniosło bardzo pozytywne efekty. W 2012 roku emisja pyłów w Nanicach wynosiła 78,92 ton na rok, zaś w roku 2017 było to tylko 6,65 ton na rok. Oznacza to prawie 12 razy mniej pyłów w Wejherowie.
Ekologiczne
autobusy
– Trzeci kierunek to wymiana autobusów MZK na ekologiczne. To ważne, gdyż autobusy MZK w ciągu jednego roku pokonują na swoich liniach ponad 1 mln 700 tys. km i zużywają około 600 tys. litrów paliwa – wylicza Krzysztof Hildebrandt. – Proszę sobie wyobrazić ile to spalin i różnych trujących substancji, które dostają się do naszego powietrza. Jest więc o co walczyć. Obecnie pracujemy nad zakupem autobusów elektrycznych, być może wyposażonych w ogniwa paliwowe produkujące prąd zasilane wodorem.
– Tych kierunków działań, określonych w naszej uchwale „antysmogowej”, czyli Planie Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętym przez Radę Miasta Wejherowa, jest oczywiście więcej. nleży do nich choćby edukacja ekologiczna. Jestem zdeterminowany, aby ten plan zrealizować. Najważniejsze są osiągnięte pozytywne efekty ekologiczne – mówi Krzysztof Hildebrandt.
Pozytywne efekty
Zgodnie z wiarygodnymi danymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zanieczyszczenie powietrza w Wejherowie pyłem tzw. PM10 uległo w ostatnich latach znaczącemu zmniejszeniu, a normy i przepisy w tym zakresie są spełnione. Poprawę czystości powietrza w Wejherowie potwierdza najnowsza „Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim” opracowana przez WIOŚ za 2017 rok.
– Pomimo, że jest lepiej, przed nami jeszcze bardzo dużo pracy. Na najbliższe lata zaplanowałem kolejne intensywne działania w celu dalszej poprawy czystości powietrza, przede wszystkim w celu zmniejszenia stężenia benzo(a)pirenu – podkreśla prezydent Wejherowa.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.