Konsultacje z mieszkańcami

Planowana przebudowa ul. Hallera

Urząd Miejski w Wejherowie zwraca się do mieszkańców ul. Hallera z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej przebudowy ulicy.

Przebudowa ul. Hallera zostanie przeprowadzone w ramach projektu pod nazwą „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na które Gmina Miasta Wejherowa otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Konsultacje społeczne z mieszkańcami ul. Hallera, dotyczące ewentualnej wycinki drzew potrwają do 5 maja włącznie, tak aby stworzyć mieszkańcom możliwość zabrania głosu i wyrażenia swoich potrzeb. Urząd nie nalega na żadne rozwiązanie, w szczególności na wycinkę drzew.
To mieszkańcy tej ulicy, czyli najbardziej zainteresowani, mają prawo wypowiedzieć się na temat tego, co powstanie przed ich domami. Aby umożliwić i ułatwić udział w konsultacjach, ankiety dostarczane są za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do każdego domu i mieszkania na ulicy Hallera. Ponadto znajdują się one w Filharmonii Kaszubskiej oraz obu budynkach Urzędu Miejskiego. Istnieje też możliwość pobrania ankiet ze strony internetowej miasta: http://www.wejherowo.pl/ankieta-przebudowa-hallera.html

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.