Dodatkowe środki na inwestycje

16 marca br. w Starostwie w Wejherowie obradowała Rada Powiatu Wejherowskiego, która przeznaczyła dodatkowe środki m.in. na inwestycje drogowe, pomoc dla szpitala, czy rozbudowę LO nr 1 im. Książąt Pomorskich w Rumi

Na ostatniej sesji radni wysłuchali sprawozdań z działalności Policji, Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Rada Powiatu Wejherowskiego podjęła szereg uchwał, m.in. przyjmując Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2018-2021. Zdecydowano o zmianach w tegorocznym budżecie powiatu wejherowskiego oraz o zmianie uchwały Rady Powiatu w sprawie pomocy finansowej dla miasta Wejherowa na realizację zadania „Przebudowa ulicy Nadrzecznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Chopina na skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. Powiat przeznaczył na tę inwestycje dodatkowy 1 milion zł.
Poza tym samorząd powiatowy udzieli pomocy finansowej Miastu na zadania, związane z doświetleniem przejść dla pieszych.
Radni Powiatu Wejherowskiego zdecydowali o przyznaniu dotacji w wysokości 150 tysięcy złotych dla Specjalistycznego Szpitala w Wejherowie. Pieniądze zostaną przekazane na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów pediatrii, chirurgii dziecięcej i urologii.
Kolejne uchwały dotyczyły m.in. pomocy finansowej dla poszczególnych gmin powiatu wejherowskiego na realizację zadań z zakresu kultury i sportu.
Radni podjęli ważną decyzję o rozbudowie Zespołu Szkół nr 1 im. Książąt Pomorskiech w Rumi (I LO).

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.