Kolekcja profesora Labudy

 

Na wystawie zatytułowanej „Prof. Gerard Labuda wokół ksiąg”, przygotowanej w 2. rocznicę śmierci w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, została zaprezentowana niewielka część z ogromnego księgozbioru przekazanego do Muzeum przez Profesora.

W gablotach zaprezentowano część kolekcji, starając się pokazać różnorodność zainteresowań prof. Gerarda Labudy, a także wybrane dzieła wraz z rękopisami, które znajdują się w Muzeum. Natomiast na planszach wiszących na ścianach przedstawione zostały losy księgozbioru.

Do szczególnie ciekawych eksponatów prezentowanych na wystawie należą dwa starodruki: Friedricha Dregera Codex Pomeraniae vicinarumque terrarum diplomaticus… z roku 1768 oraz dzieło hrsg. v. Ludewiga Wilhelma Brüggemanna Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preußischen Herzogthums Vor- und Hinter- Pommern z roku 1784. Eksponowane są także francuskie dzieła Mickiewicza, tomik poezji Barańczaka zawierający dedykację od autora, dzieła dotyczące kaszubszczyzny np. pierwsze wydanie Historii Kaszubów Aleksandra Majkowskiego, Friedricha Lorentza Gramatykę Pomorską oraz książki historyczne.

Nastąpiło także podsumowanie projektu z Programu „Rozwój infrastruktury kultury”, Priorytet „Infrastruktury kultury” realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod tytułem „Zakup sprzętu i oprogramowania do opracowania, zabezpieczania i upowszechnienia kolekcji prof. Gerarda Labudy”.

W trosce o kolekcję przekazaną Muzeum przez wybitnego mediewistę, prof. Gerarda Labudę instytucja wejherowska podjęła starania o pozyskanie finansów na zabezpieczenie, opracowywanie oraz udostępnianie tych przebogatych i różnorodnych zbiorów (księgozbiór, archiwum i pamiątki). Zadanie realizowano w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „ Rozwój infrastruktury kultury”, priorytet „Infrastruktura kultury”. Tytuł projektu, którego podsumowanie miało miejsce 1 października 2012 roku i odbyło się w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, brzmiał: „Zakup sprzętu i oprogramowania do opracowania, zabezpieczania i upowszechnienia kolekcji prof. Gerarda Labudy.” Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł: 142 164,69 zł., z czego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Muzeum 100 000,00 zł.

Instytucja otrzymała także wsparcie finanse ze strony władz Starostwa Powiatowego w Wejherowie w wysokości 38 000,00 zł, środki własne Muzeum wynosiły: 4 264,69 zł.

W ramach projektu zakupiono mi.in. maintenance (koszty utrzymania m.in. aktualizacja) programu Virtua, zestawy komputerowe, drukarki umożliwiające drukowanie kart bibliotecznych, co znacząco podniosło jakość pracy.

W celu zabezpieczenia przed niszczeniem zbiorów zakupiono także higrometry oraz sejf pancerny, szafę ogniotrwałą, w której przechowywane są najcenniejsze pamiątki pochodzące z kolekcji prof. Labudy.

Autorami projektu byli: Janina Kurowska – Kustosz, Dariusz Kruszczyński- Kierownik ds. administracji i zamówień publicznych oraz Krzysztof Świlak-Specjalista ds. komputeryzacji i informatyzacji.

Tekst: Zuzanna Szwedek-Kwiecińska, Justyna Grabowska

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.