Wspólnota Pokoleń

Nowe stowarzyszenie

Wejherowska Wspólnota Pokoleń to nazwa nowego stowarzyszenia, które poprzez dialog i współpracę chce łączyć różne pokolenia i organizować ciekawe spotkania, m.in. poświęcone historii Polski, tradycji, kulturze.

Przewodniczący „Wejherowskiej Wspólnoty Pokoleń” Zygmunt Pałasz oraz wiceprzewodniczący Edward Formela przedstawili cele stowarzyszenia i planowane formy działalności prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi.
– Podstawą rozwoju społeczeństwa jest dialog i współpraca. Chcemy budować przestrzeń przyjazną nam wszystkim poprzez stworzenie w Wejherowie pomostu pokoleniowego mieszkańców – powiedział Zygmunt Pałasz podczas spotkania w ratuszu. – Będziemy popularyzować najnowszą historię Polski, podtrzymywać tradycję narodową, pielęgnować polskość oraz rozwój świadomości obywatelskiej i narodowej. Chcemy upamiętniać i upowszechniać działalność osób i grup zaangażowanych w rozwój demokracji, a także rozwój kultury, sztuki i tradycji. Będziemy organizowali spotkania z ciekawymi ludźmi i wystawy patriotyczne.
Stowarzyszenie będzie działać przy pl. Jakuba Wejhera 11 (dawny Fantomas).

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.