Dotacje na wymianę pieców

Wnioski do końca kwietnia

W związku z planowanym kolejnym przystąpieniem Miasta Wejherowa do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) pn.: „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2018, Prezydent Miasta Wejherowa informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Wejherowa.

Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki mieszkalne należące do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, bądź takie w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2018 r. wykonać modernizację źródła energii cieplnej, polegającej na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł:
• kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
• źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą 5 klasy),
• podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Uwaga – Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na:
• dokumentację i nadzór techniczny,
• demontaż istniejącego źródła ciepła,
• zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem,
• wykonanie instalacji wewnętrznej c. o. i c. w. u.

Do konkursu mogą być zgłaszane zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.
Przewidywana maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 30% kosztów kwalifikowanych (z tego nie więcej niż 25% ze środków WFOŚiGW). Jej wysokość uzależniona będzie od ilości złożonych wniosków (zgodnie z regulaminem konkursu WFOŚiGW „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2018).
Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2018, powinni złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018r.
Wyniki zostaną opublikowane przez WFOŚiGW w terminie do 29 czerwca 2018r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji Urząd Miejski zaprasza zainteresowanych mieszkańców do Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie p. 104 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem: tel. 58 677 71 06.
Osobą prowadzącą jest Antonia Łuczyńska.

Formularz wniosku o uzyskanie dotacji oraz regulamin konkursu „Czyste powietrze Pomorza”- edycja 2018 mozna pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego: www.wejherowo.pl

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.