Dziś świętuje urodziny

Dokładnie dzisiaj, 4 października w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Bosko w Rumi odbywa się ważna uroczystość. Ta szkoła, należąca z pewnością do najlepszych placówek oświatowych w powiecie wejherowskim, świętuje swoje dwudzieste urodziny. Wsród 677 absolwentów i 155 uczniów SLO w Rumi nie brakuje młodych mieszkańców Wejherowa.

Salezjańskie Liceum im. w Rumi powstało w 1992 roku jako pierwsze w województwie gdańskim liceum katolickie!
Powstało na fali ogólnonarodowego zrywu wolnościowego (a nawet ogólnoeuropejskiego), niespełna trzy lata po upadku komunizmu. Salezjańskie zgromadzenie zakonne skupione wokół doktryny św. Jana Bosko, opartej na trójmianie „rozum, religia, miłość”, mogło wrócić do swych korzeni i głównej misji: edukacji i wychowania młodego człowieka w duchu religijnym.

TRUDNE POCZĄTKI
Trudnego zadania założenia szkoły podjął się ks. Stefan Makuracki – pierwszy dyrektor, spiritus movens całego przedsięwzięcia i budowniczy nowego obiektu szkolnego. Po 12 latach stanowisko dyrektora objął ks. dr Marek Woś, który pełnił tę funkcję przez 6 lat. Od dwóch lat szkole przewodzi ks. Marek Zaborowski.
Początkowo szkoła mieściła się w budynku parafii NMP Wspomożenia Wiernych, w którym obecnie funkcjonuje gimnazjum salezjańskie. 1 września 20 lat temu, swą przygodę ze szkołą średnią rozpoczęło tam 36 uczniów dwóch klas pierwszych pod opieką 14 nauczycieli.

NOWOCZESNA SZKOŁA
Dziś szkoła liczy 677 absolwentów. Aktualnie naukę w niej pobiera 155 uczniów, których uczy 27 nauczycieli.
W styczniu 2004 r. liceum przeniosło się do nowego, funkcjonalnego i nowoczesnego obiektu z salą multimedialną i profesjonalnie wyposażonymi gabinetami przedmiotowymi.

SŁÓWKA I JANKI
Szkoła wpisuje się w życie miasta, organizując otwarte imprezy kulturalne, takie jak „Zaduszki Literackie”, „Stachuriada”, „Szekspiriada”, jubileusze literackie., a także podejmując akcje Caritasu i inicjując własne.
Wyjątkowe znaczenie dla codziennej atmosfery szkolnej mają tzw. „słówka” – ranne zamyślenia religijne, złożone z modlitwy i krótkiego słowa – najczęściej komentarza biblijnego księdza, a czasami nauczyciela.
Co roku dniem radosnej zabawy staje się dzień patrona szkoły, w którym wręczane są tzw. „Janki” dla „najbardziej zasłużonych”.
Udało się nadać szkole pewien twórczy charakter i natchnąć witalnością. Uczniowie ze swimi nauczyciali i opiekunami zdobywają co roku szlaki polskich Tatr, wyjeżdżają na narty zimą, smakują windsurfingu latem, uczestniczą w Spartakiadach Szkół Salezjańskich, pielgrzymkach, obozach oraz wymianie z młodzieżą innych krajów.

NAJLEPSZA SZKOŁA  W POWIECIE
Już w pierwszych latach istnienia szkoły udało się ją uplasować wśród liczących się szkół Trójmiasta, tak ze względu na wyniki maturalne, jak i osiągnięcia olimpijskie. Odtąd notowania szkoły były coraz lepsze. W przedostatnim rankingu w 2011 roku szkoła uplasowała się na 206 miejscu w kraju.
W styczniu tego roku, w XIV Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych dziennika „Rzeczpospolita”(zamieszczonym też na portalu edukacyjnym „Perspektywy”) klasyfikowano ją już znacznie wyżej – na 163 miejscu w Polsce, 12 w województwie pomorskim i na 1 miejscu w powiecie wejherowskim.
W podrankingu olimpijskim zajęła 126 (4 w województwie) miejsce, zaś w podrankingu maturalnym 145 w Polsce (12 w województwie).
Wszyscy uczniowie, jak dotąd, zdali egzaminy maturalne. Takie przedmioty jak język polski, język angielski, matematyka zwyczajowo wypadają dużo powyżej średniej krajowej.
Chlubą szkoły są jej olimpijczycy, zdobywcy indeksów na wyższe uczelnie, laureaci prestiżowych konkursów z różnych przedmiotów, o czym zaświadcza długa lista osiągnięć uczniów w ciągu minionych lat.

KAMERALNIE I FAMILIJNIE
Cechami, które od początku były atutami tej szkoły, są niewątpliwie: wyraźne światopoglądowo, chrześcijańskie oblicze szkoły, obecność księży i ich oddziaływanie, ambitna kadra pedagogiczna, kameralność, a nawet swoista familiarność i wynikający z tego personalny charakter odniesień.
To wszystko stwarza dobrą atmosferę na co dzień, motywuje młodzież i nauczycieli do pracy, przyciąga uczniów, którzy niejednokrotnie dojeżdżają do Rumi z odległych miejscowości.
Pozostaje nam życzyć dyrekcji, nauczycielom, pracownikom i licealistom kolejnych sukcesów!

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.