OPEC inwestuje w czyste powietrze

Poprawi się jakość i obniżą koszty

Kosztem ponad 5,2 mln zł złotych Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zmodernizuje 1,9 km sieci ciepłowniczej w Wejherowie, co poprawi jakość dostaw ciepła i obniży koszty. To kolejna inwestycja tej spółki komunalnej w naszym mieście. Przeprowadzona kosztem 22 mln zł modernizacja ciepłowni Nanice spowodowała ponad 12-krotny spadek emisji pyłów w Wejherowie w ciągu ostatnich 5 lat.

 

15 lutego 2018 r. władze OPEC Sp. z o.o. podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu nr POIS.01.05.00-0008/17, który przewiduje w najbliższych 2 latach wymianę i modernizację sieci ciepłowniczej w Wejherowie – na os. Harcerskim, os. Staszica, os. Kalwaryjskim oraz w Śmiechowie.
Generalnie sieć ciepłownicza w Wejherowie jest już po gruntownej modernizacji i rozbudowie, prowadzonej systematycznie przez ostanie kilkanaście lat. Spółka zainteresowana jest dalszą rozbudową sieci w miarę zgłaszanych potrzeb podłączeń budynków, tam gdzie technicznie jest to możliwe i ekonomicznie uzasadnione, gdyż przedsiębiorstwo musi się samo utrzymywać.
W ciągu ostatnich czterech lat w Wejherowie do sieci OPEC zostało przyłączonych ponad 60 budynków, częściowo w ramach dotacji udzielanych mieszkańcom przez miasto.
Nowoczesna
i ekologiczna
ciepłownia
OPEC bardzo dużo inwestuje w Wejherowie. Poza rozwojem sieci z bieżącymi podłączeniami budynków, w ostatnich latach spółka wydała aż 22 mln zł na modernizację Ciepłowni Nanice. W efekcie to jedna z najnowocześniejszych, ekologicznych i energooszczędnych ciepłowni w Polsce. W Nanicach zamontowano silnik gazowy firmy Rolls-Royce, który produkuje jednocześnie ciepło i energię elektryczną. To tzw. kogeneracja będąca obecnie światowym trendem. Co ważne, silnik pracuję na gaz, a nie na węgiel, co wydatnie zmniejsza emisję pyłów.
Szacuje się, że rocznie zużycie węgła w Nanicach zmniejszyło się o kilka tysięcy ton – skład pociągu, który wiózłby ten węgiel ze Śląska, miałby długość prawie 3 km. Poza tym rok temu w ciepłowni zamontowano nową bezworkową instalację odpylania istniejących kotłów węglowych. Efekt? W 2012 roku emisja pyłów w Nanicach wynosiła 78,92 ton na rok, zaś w roku 2017 było to tylko 6,65 ton na rok. Oznacza to prawie 12 razy mniej pyłów w Wejherowie. Z pewnością miało to duży wpływ na poprawę czystości powietrza w naszym mieście. Ciepłownia Nancie spełnia wszystkie rygorystyczne wymagania w zakresie ograniczenia zanieczyszczania powietrza i jest pod kontrolą państwowych służb ochrony środowiska, gdyż jest to sektor tzw. energetyki zawodowej.
Ważny rozwój
sieci ciepłowniczej
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. to spółka komunalna, której właścicielami są miasta Gdynia, Rumia i Wejherowo oraz Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylinki” (do związku należą m.in. trzy wymienione miasta). Na terenie działania spółki mieszka ok. 345 tys. osób, około 14-15% z nich w Wejherowie.
– OPEC to spółka międzygminna i siłą rzeczy musi inwestować w różnych miastach, ale fakty pokazują, że spółka dba o mieszkańców Wejherowa – podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. – Ciepłownie i sieć mamy na bardzo dobrym poziomie. Planowane są kolejne inwestycje i podłączenia. Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej OPEC jest dla nas bardzo ważny ze względu na ochronę powietrza, np. umożliwia likwidację starych kopcących pieców węglowych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.