W Oxfordzie, na Malcie, w Regensburgu

Nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie wzięły udział w szkoleniach w Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Malcie w ramach programu Comenius „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej”. Celem programu pod hasłem „Uczenie się przez całe życie”, jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich.

Katarzyna Bojke (na zdjęciu po lewej stronie), nauczyciel języka angielskiego, uczestniczyła w dwutygodniowym kursie metodycznym „Creative Teaching in the Secondary Classroom” w Oksfordzie. Tematyka kursu obejmowała zastosowanie najnowszych trendów w metodyce nauczania języka angielskiego oraz odświeżenie starych metod.

Szczególny nacisk położono na wykorzystanie nowatorskich metod komunikacyjnych, sposobach motywowania uczniów oraz radzenia sobie z grupami o różnym stopniu zaawansowania.
Zajęcia były okazją do dyskusji, wymiany doświadczeń i porównania metod i warunków pracy pedagogów z różnych krajów europejskich i nie tylko, bowiem sporą część kursantów stanowili nauczyciele z Chin.
Kolejną beneficjentką programu Comenius jest nauczycielka języka angielskiego, Monika Westphal, która wzięła udział w kursie „ICT for Collaborative, Project-Based Teaching and Learning” na Malcie. Szkolenie dotyczyło stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu projektowym. Podczas zajęć nauczyciele mogli zapoznać się z formułą programu eTwinnig, który ma na celu propagowanie współpracy szkół z różnych krajów.
Udział w kursie był znakomitą okazją, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat ICT, ale również zakładał możliwość włączenia się w konkretny projekt edukacyjny we współpracy ze szkołą z innego kraju europejskiego. Ponadto, cennym elementem szkolenia była również możliwość poznania kultury i historii Malty.
Angelika Jakubowska, nauczyciel języka niemieckiego wybrała kurs pt: „Auffrischungskurs für Deutschlehrer: Methoden und Sprache”. Szkolenie w Regensburgu oferowało bardzo bogatą (30 godzin lekcyjnych w tygodniu) i różnorodną (zmieniająca się tematyka zajęć popołudniowych, dodatkowy program krajoznawczy) możliwość odświeżenia i poszerzenia umiejętności językowych oraz metodycznych
Wszystkie zajęcia były bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone przez wykwalifikowanych trenerów. Szkolenie dawało również możliwość rozwoju osobowego samego nauczyciela oraz podniesienia motywacji wykonywania zawodu.
Z oferty programu Comenius korzystają przede wszystkim nauczyciele języków obcych, ale jest on również skierowany do nauczycieli pozostałych przedmiotów. Warto z korzystać z możliwości, jakie daje nie tylko w kontekście własnych potrzeb edukacyjnych, ale także środowiska szkolnego. „Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej” to ważne doświadczenie zawodowe.

BC.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.