Kolejowo-drogowe inwestycje w Wejherowie

Korzystne dla mieszkańców porozumienie miasta i PKP PLK

O planowanej budowie tuneli pod torami kolejowymi w Śmiechowie i Nanicach, a także podziemnych przejść dla pieszych pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Pulsu”. Takie zobowiązania zawiera porozumienie o współpracy między miastem Wejherowem i PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, wynegocjowane przez prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Podczas konferencji w ratuszu prezydent przedstawił zakres planowanych inwestycji, związanych z modernizacją linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk. Skorzystają z nich wszyscy mieszkańcy Wejherowa.

PKP m.in. wyremontuje istniejące przejście podziemne na wejherowskim dworcu.
PKP m.in. wyremontuje istniejące przejście podziemne na wejherowskim dworcu.

Jak podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt, porozumienie z zarządem PKP jest efektem długich i żmudnych negocjacji, dotyczących przebiegu inwestycji na terenie Wejherowa.
Zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz, przypomniała, że miasto jest już właściwie na półmetku drogowych rozwiązań w Wejherowie.
– Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) realizowany jest kompleksowo, w pełnym zakresie przez miasto z udziałem środków unijnych. Zostanie całkowicie zakończony w 2019 roku – stwierdziła Beata Rutkiewicz. – Chcę jasno powiedzieć, że środki finansowe na Węzeł Wejherowo zostały w całości zabezpieczone, w tym na tunel pod torami. Natomiast PKP wykona zadania bardzo istotne z punktu widzenia naszych mieszkańców, związane z modernizacją istniejącego przejścia podziemnego na stacji Wejherowo.
Zrealizowany już został przez miasto Węzeł Działki, będący nieodzownym elementem rozwiązań drogowych w Wejherowie. Ten węzeł musiał powstać w pierwszym etapie, gdyż stanowi objazd dla zamkniętej części miasta w rejonie dworca PKP podczas robót budowlanych.
Jeżeli chodzi o Węzeł Śmiechowo (Zryw) , to PKP bierze na siebie wszystkie koszty związane z budową wiaduktu kolejowego (w nomenklaturze PKP wiadukt kolejowy oznacza przejazd dla samochodów pod torami). Miasto natomiast wykonało już cały duży układ drogowy po północnej stronie Śmiechowa, powiązany z mającym powstać tunelem.
Kolejnym ważnym miejscem w Wejherowie jest Węzeł Nanice. Już wiele lat temu miasto zabezpieczyło teren na lokalizację przejść i przejazdów bezkolizyjnych, a w myśl porozumienia PKP zaprojektuje i wybuduje w tym rejonie kolejny wiadukt kolejowy. Planowany termin zakończenia tych prac to 2022-2023 rok. Termin ten jest bezpośrednio związany z rozliczeniem środków unijnych, a więc musi zostać dotrzymany przez PKP.
– Co ważne, planowane inwestycje w części miejskiej muszą być ściśle zsynchronizowane z pracami realizowanymi przez PKP. Nie możemy naszej części wykonać ani wcześniej, ani późnej – dodaje prezydent miasta.

Prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt

– Po wieloletnich trudnych rozmowach z PKP w zakresie docelowych bezkolizyjnych rozwiązań komunikacyjnych na terenie naszego miasta, 18 lipca 2017 r. podpisaliśmy porozumienie z zarządem PKP. Umowa określa zakres inwestycji realizowany przez PKP, zwłaszcza budowy przejazdów pod torami przy Węzłach: Śmiechowo (Zryw) i Nanice.
To duże wyzwanie nie tylko po stronie kolei, ale także po stronie miasta, ponieważ z budową kolejowych wiaduktów związane są inwestycje drogowe. Jest to trudne zadanie zarówno dla PKP, jak i dla miasta.
Jak wszyscy wiemy, kolej w styczniu br. ogłosiła, że rozpoczyna już prace projektowe i ma zapewnione finansowanie na całą inwestycję.

Co zrobi PKP PLK w Wejherowie?

W myśl zawartego porozumienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązały się do:
– w ramach Węzła Wejherowo (Kwiatowa) – przebudowy istniejącego przejścia dla pieszych wraz z wyjściem na perony stacji Wejherowo
– w ramach Węzła Śmiechowo (Zryw) – budowy wiaduktu kolejowego oraz przebudowy bezkolizyjnego przejścia dla pieszych na wysokości przystanku osobowego Wejherowo Śmiechowo
– w ramach Węzła Nanice – budowy wiaduktu kolejowego,
– remontu istniejącego wiaduktu kolejowego przy ul. Św. Jana

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.