Budownictwo, ekologia i zdrowie

Nie tylko inwestycje drogowe

Jeszcze w tym roku w Wejherowie rozpocznie się budowa budynku komunalnego. Przygotowanie inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym to jedno z wielu zadań, realizowanych przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i jego współpracowników. Władze miasta zajmują się m.in. programami ekologicznymi pomagającymi walczyć ze smogiem oraz inwestycjami drogowymi, co mieszkańcy widzą na co dzień na ulicach.

 

Pod koniec 2017 roku prezydent Krzysztof Hildebrandt podpisał z właścicielami 52 posesji kolejne umowy na dofinansowanie likwidacji pieców.
Pod koniec 2017 roku prezydent Krzysztof Hildebrandt podpisał z właścicielami 52 posesji kolejne umowy na dofinansowanie likwidacji pieców.

 

Budownictwo komunalne

Przypomnijmy, że podczas sesji Rady Miasta 19 grudnia 2017 r., radni przyjęli uchwałę przygotowaną przez prezydenta, o wniesieniu działki budowlanej do zasobów Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, przeznaczonej na budowę budynku komunalnego.
– Budynek komunalny z 79 mieszkaniami powstanie przy ul. Łęgowskiego – informuje Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Będą to lokale o czynszach regulowanych przez miasto, zasiedlane na podstawie decyzji prezydenta miasta. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2018 r.
Program realizowany jest ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, o które mogą ubiegać się podmioty mające już doświadczenie w budownictwie mieszkaniowym, takie jak Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wstępnie sygnalizuje się samorządom otrzymanie przez miasto rządowej dotacji na zabezpieczenie wkładu własnego w budowę.
– Jesteśmy także zainteresowani programem Mieszkanie Plus, śledzimy prace związane z wdrożeniem Narodowego Programu Mieszkaniowego, jednak miasto nie posiada nieruchomości, która na dzisiaj spełniałaby warunki tego programu – wyjaśnia dodatkowo Beata Rutkiewicz. – W przypadku stwierdzenia możliwości podjęcia działań korzystnych dla mieszkańców Wejherowa, Urząd nie wyklucza w przyszłości podjęcia działań w celu przystąpienia do programu Mieszkanie Plus.

Poprawa czystości powietrza

Od kilku lat Urząd Miejski w Wejherowie zachęca mieszkańców do zmiany ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku i pokrywa część poniesionych kosztów. W Wejherowie funkcjonują proekologiczne programy, które umożliwiają mieszkańcom uzyskanie dopłat na modernizację lub wymianę źródła ciepła na ekologiczne.
W listopadzie 2017 r. prezydent Krzysztof Hildebrandt podpisał z właścicielami 52 posesji kolejne umowy na dofinansowanie likwidacji pieców. W tym roku ekologiczne instalacje zyska kilka kolejnych budynków komunalnych.
Należy podkreślić znaczny wzrost nakładów i zakresu działań w walce ze smogiem. W ciągu kilku lat w ramach różnych programów miasto wydatkowało prawie 2 mln zł. Dzięki temu oraz zaangażowaniu mieszkańców zlikwidowano ponad 200 starych kopcących pieców, zastępując je ekologicznym ogrzewaniem. W budżecie miasta na 2018 r., na działania związane z walką ze smogiem przeznaczono aż 1,4 mln zł. Działania w tym zakresie obejmą już kilkadziesiąt nieruchomości. Władze miasta reagują na znaczny wzrost zainteresowania mieszkańców wymianą pieców i opinie wejherowian w tej sprawie.
– To kolejny z programów, które wdrażamy od kilku lat w Wejherowie – mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Mieszkańcy mogą pozyskać realne fundusze na wymianę ogrzewania. Chodzi właśnie o wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła takie jak sieć OPEC, ogrzewanie gazowe albo inne urządzenia nieemisyjne.
Zanieczyszczone powietrze szkodzi zdrowiu, jest przyczyną ciężkich chorób, w tym nowotworowych i zatruwa środowisko naturalne.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.