Wartości niezmienne od lat

Uroczyste spotkanie instruktorów i harcerzy, a także niecodziennych gości w Bazie „Cedron” zainaugurowało nowy rok pracy w Hufcu ZHP w Wejherowie. Tego samego dnia, czyli 15 września, odbyła się inna ważna uroczystość. W wejherowskim Hufcu otwarto harcerską Izbę Pamięci. 

Druh Jacek Stefaniszyn (z mikrofonem), hm. Zofia Wysocka oraz harcerki i harcerze w nowej Izbie Pamięci.
Druh Jacek Stefaniszyn (z mikrofonem), hm. Zofia Wysocka oraz harcerki i harcerze w nowej Izbie Pamięci.

W rozpoczęciu harcerskiego roku uczestniczyła komendantka Gdańskiej Chorągwi ZHP, hm. Hanna Piotrowska, która wręczyła hm. Halinie Kurpiewskiej, długoletniej instruktorce wejherowskiego hufca (w latach 1980-2000), Srebrny Krzyż za Zasługi dla ZHP.

Na zdjęciach uroczysta inauguracja roku w harcerskej bazie „Cedron”.
Na zdjęciach uroczysta inauguracja roku w harcerskej bazie „Cedron”.

Komendantka Hufca ZHP im. Partyzantów Kaszubskich, phm. Zofia Wysocka odczytała rozkaz, w którym przypomniała m.in. minione obozowe lato.
Podczas wakacyjnych obozów 11 harcerzy wyszkoliło się na ratowników wodnych, a 15 przeszło szkolenie żeglarskie. Trwa jeszcze kurs na płetwonurka, w którym również uczestniczą wejherowscy harcerze.

Część uczestników inauguracji roku w harcerskiej bazie wzięła też udział w otwarciu Izby pamięci Hufca ZHP, urządzonej w siedzibie Komendy przy ul. Ofiar Piaśnicy. Gromadzenie materiałów, w tym zdjęć, starych kronik, dokumentów i pamiątek z kilkudziesięciu lat trwało dwa lata. Zajmował się tym głównie phm. Jacek Stefaniszyn, inicjator utworzenia Izby Pamięci. Pomagało mu wiele innych osób. M.in. hm. Zofia Wysocka dotarła do nazwisk ponad 400 instruktorów, pracujących z młodzieżą w Wejherowie. To jednak nie wszyscy dawni członkowie kadry Hufca ZHP, składającego się obecnie z 11 drużyn, 2 kręgów instruktorskich oraz szczepu w Luzinie.

– Wracanie do historii, ukazywanie działalności naszych poprzedników jest bardzo potrzebne. Nasz program zawiera aktualne propozycje, atrakcyjne dla młodzieży, ale zawsze podkreślamy wartości, jakie istnieją w harcerstwie od początku – stwierdził hm. Wiesław Laskowski, były komendant Hufca ZHP w Wejherowie, pracujący obecnie w Radzie Naczelnej ZHP w Warszawie. – Te wartości odróżniają nas od innych organizacji. Odwoływanie się do historii motywuje do przedłużania działalności harcerskich drużyn.
Izbę Pamięci urządzono dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta.
Anna Kuczmarska

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.