Pomoc materialna dla uczniów

Urząd Miejski w Wejherowie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów. Formy oferowanej pomocy to stypendium szkolne, pomoc rzeczowa, zasiłek szkolny, wyprawka szkolna.
Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium szkolne są mieszkańcy Wejherowa, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.
Formą stypendium szkolnego może być m.in.: pokrycie kosztów poniesionych na zakup podręczników, artykułów szkolnych, stroju sportowego oraz pokrycie kosztów zajęć edukacyjnych i abonamentu internetowego na podstawie imiennych faktur lub rachunków wystawionych na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to w szczególności zakup podręczników szkolnych i pomocy naukowych.
Wnioski o przyznanie stypendium są dostępne w Kancelarii Ogólnej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, a także w sekretariatach wejherowskich szkół i Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie.
Poprawnie wypełniony formularz składa się w Urzędzie Miejskim w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów za sierpień 2012 r.
Szczegóły pod nr tel. 58 672 19 66

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.