Czyste powietrze w Wejherowie

Miasto pomaga w likwidacji pieców

Wejherowo zachęca mieszkańców do zmiany ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku i pokrywa część poniesionych kosztów. Prezydent Krzysztof Hildebrandt podpisał z właścicielami 52 posesji umowy na dofinansowanie likwidacji pieców w ramach programu „Czyste powietrze gminy miasta Wejherowa – wymiana źródeł energii cieplnej na ekologiczne”.

– Dzięki wymianie pieców poprawimy jakość powietrza w naszym mieście, a to jest ważne dla naszego zdrowia – mówi Andrzej Ziętara, jeden z mieszkańców, ktorzy podpisali umowę z prezydentem.
W Wejherowie funkcjonują proekologiczne programy wsparcia, które umożliwiają mieszkańcom uzyskanie dopłat na modernizację lub wymianę dotychczasowego źródła ciepła na ekologiczne.
– To kolejny z programów, które wdrażamy od kilku lat – mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Mieszkańcy mogą pozyskać realne fundusze na wymianę ogrzewania. Chodzi o wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła, na przykład podłączenie do sieci OPEC albo do źródła gazowego. Dzięki takim inwestycjom poprawiają się warunki życia mieszkańców, ale także jakość powietrza w Wejherowie. Dym z kominów wydziela nieprzyjemny zapach oraz zanieczyszcza atmosferę związkami metali ciężkich. Skażone powietrze jest przyczyną wielu ciężkich chorób i zatruwa środowisko.
Program „Czyste Powietrze” cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców. W 2016 roku zawarto 12 umów na zmianę sposobu ogrzewania, a edycji 2017 aż 52.
– Zdecydowałam się na wymianę pieca opalanego węgla na piec gazowy, ponieważ dowiedziałam się o możliwości dofinansowania tej inwestycji z Urzędu Miejskiego -mówi Małgorzata Kustosz. – Piece węglowe to nie tylko rodzaj ogrzewania mało komfortowy w obsłudze i niebezpieczny, ale przede wszystkim nieekologiczny.

Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa.

Efektem dotychczasowych kompleksowych działań w ramach różnych programów prowadzonych przez Urząd Miejski wspólnie z mieszkańcami jest już zastąpienie ponad 200 starych, kopcących pieców ekologicznym ogrzewaniem.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.