Powstanie pawilon rehabilitacyjny

Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół

W Powiatowym Zespole Szkół Policealnych im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie ruszyła budowa pawilonu korekcyjno-rehabilitacyjnego z zapleczem sanitarno-socjalnym i klatką schodową.

Starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, przedstawiciele samorządu powiatowego oraz inni goście oglądają miejsce rozbiórek i rozbudowy szkoły.
Starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, przedstawiciele samorządu powiatowego oraz inni goście oglądają miejsce rozbiórek i rozbudowy szkoły.

W ramach projektu wzmocnienia potencjału szkolnictwa zawodowego w powiecie wejherowskim, w kolejnej placówce edukacyjnej prowadzonej przez powiat odbyło się uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod rozbudowę szkoły.
Łączny koszt rozbudowy placówki wraz z doposażeniem 7 pracowni istniejących i wyposażeniem 2 nowych – korekcyjnej i rehabilitacyjnej wyniesie ponad 2,5 mln zł.
Prace realizuje Przedsiębiorstwo „Dachbud” Marian Formella z Gdyni.

Zespół Szkół Policealnych przy ul. Dworcowej w Wejherowie to piąta placówka edukacyjna prowadzona przez Powiat Wejherowski, w której realizowany jest obecnie projekt pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, w ramach Działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.