Budżet, szkoły, drogi i ekologia

Obradowała Rada Powiatu

Podczas XXXV sesji Rady Powiatu Wejherowskiego radni przyjęli wszystkie projekty uchwał, które znalazły się w porządku obrad.

Rada Powiatu podjęła m.in. uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wejherowskiego na lata 2017-2022, a także uchwalili program współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
Ponadto podczas sesji zmieniono nazwy oraz skład placówek edukacyjnych podległych powiatowi, w związku ze zmianami strukturalnymi systemu oświaty.
Radni wysłuchali także szczegółowych informacji na temat ekologii i ochrony środowiska w powiecie oraz stanu dróg powiatowych i inwestycji zrealizowanych w tym roku na drogach powiatowych.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.