Szykuje się kolejna inwestycja drogowa

Przebudowa ul. Inwalidów Wojennych i ulic na Osiedlu Przyjaźni oraz budowa ronda

Wejherowo przygotowuje się do realizacji kolejnej dużej inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego i przebudową ulic wokół Blizy na Osiedlu Przyjaźni. Ta kompleksowa inwestycja w powiązaniu z Węzłem Wejherowo (Kwiatowa), spowoduje dalsze usprawnienia w ruchu w naszym mieście. 16 listopada przedstawiciele władz miasta spotkali się w tej sprawie z mieszkańcami Wejherowa.

Na tym skrzyżowaniu w przyszłości powstanie rondo.)
Na tym skrzyżowaniu w przyszłości powstanie rondo.)

– Projektowanie tej inwestycji rozpoczęło się w roku 2016 od opracowania koncepcji układu drogowego ulic Inwalidów Wojennych, Sobieskiego, Przyjaźni informuje Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

Najpierw koncepcja

Koncepcję trzeba było zmienić na końcowym etapie jej wykonania ze względu na inwestycję Starostwa Powiatowego. Przy ZSP nr 4 (Samochodówka), u zbiegu ulic Inwalidów Wojennych i Sobieskiego powstaje pełnowymiarowa hala sportowa. Zarówno dla mieszkańców osiedla, jak i przyszłych użytkownikom sali, Urząd Miejski zaplanował budowę maksymalnej liczby miejsc parkingowych wzdłuż ulic.

Infrastruktura podziemna

Jednocześnie z pracami nad koncepcją przystąpiono do prac w terenie. Wycięto drzewa, których korzenie wrastały w kanalizację deszczową. Poprawiło to spływ wód opadowych, ale nie rozwiązało całkowicie problemu. Z uwagi na skomplikowany układ odprowadzenia kanalizacji deszczowej na teren należący do PKP, należy zaprojektować inne rozwiązanie. W ramach modernizacji ul. Inwalidów Wojennych, zostanie wybudowana infrastruktura podziemna m.in. kanalizacja deszczowa, energetyczna, nowa nawierzchnia, chodniki i miejsca postojowe.

Terminy realizacji

Nie można rozpocząć szerszych prac na ul. Inwalidów Wojennych do czasu zakończenia budowy Węzła Wejherowo, bo zamknięcie drogi spowodowałoby paraliż komunikacyjny w tej części miasta. Dotyczy to także skrzyżowania z ul. Sobieskiego. Dokumentacja techniczna inwestycji powstanie do połowy 2019 r., ale roboty budowlane rozpoczną się na przełomie lat 2019-2020.

Spotkanie z mieszkańcami

16 listopada br. przedstawiciele władz miasta spotkali się z mieszkańcami w sprawie przebudowy ul. Inwalidów Wojennych. Mieszkańcy, którzy zostali poinformowani o planowanych przedsięwzięciach, pytali o zakres prac oraz o czas realizacji inwestycji.
Przy okazji spotkania, wejherowianie poruszali również doraźne problemy, takie jak zastawianie wjazdów na prywatne posesje przez samochody uczniów ZSP nr 4 czy dziury i wyboje na chodniku na ul. Inwalidów Wojennych. Nierówności te bardzo utrudniają poruszanie się ulicą, zwłaszcza starszym mieszkańcom.
Przedstawiciele władz miasta obiecali podjęcie rozmów z dyrekcją szkoły odnośnie przestrzegania przepisów drogowych przez uczniów. Również wejherowska Straż Miejska postara się pomóc rozwiązać problem poprzez kontrole na tym terenie.
Zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz poinformowała mieszkańców, że w ramach doraźnych działań, do czasu wykonania kompleksowej inwestycji, na tej ulicy przełożony zostanie chodnik. Do modernizacji chodnika wykorzystane zostaną płyty chodnikowe, odzyskane z innych inwestycji drogowych w mieście.
– Szanujemy opinie i słuchamy mieszkańców – podkreśla zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz. – Potrzeby wszystkich mieszkańców mają znaczenie i będą realizowane.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.