Magiczne miejsce

Pierwsza nagroda w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2011” w kategorii Tereny Zielone przypadła miastu Wejherowo. Przyznano ją za Rewitalizację Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego.

 

Podczas cermonii wręczenia nagrody poinformowano, że autorem projektu rewitalizacji parku było Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku, a wykonawcą Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” s.j. z Grudziądza.
Wyniki konkursu, do którego zgłoszono 922 inwestycje z całego kraju, a do finału zakwalifikowano 100, ogłosił komisarz – prezes Targów Pomorskich Roman Pikuła.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie nagrody wręczali: Olgierd Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Piotr Żuchowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Generalny Konserwator Zabytków, Roman Jaworski – zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Paweł Ziemski – zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Teresa Hernik – dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, dr Janusz Rymsza – dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Rudolf Borusiewicz – Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich.

„…Tworzą Państwo obraz Polski, jaką pragnęlibyśmy powszechnie oglądać i w jakiej chcielibyśmy żyć….” napisał Prezydent RP Bronisław Komorowski, w liście skierowanym do uczestników konkursu „Modernizacja Roku 2011”.
Jak poinformował sekretarz Bogusław Suwara, który odbierał nagrodę, Wejherowo otrzymało tytuł „Modernizacja Roku 2011” oraz dyplom i statuetkę.
Jest to kolejna nagroda dla miasta w tym konkursie. M.in. w 2004 r. uznano ratusz za najlepiej odrestaurowany zabytek.
– Rewitalizacja Parku Miejskiego w Wejherowie miała na celu przywrócenie walorów przyrodniczo-historycznych parku, a zakres obejmował odtworzenie i budowę ścieżek parkowych w ich historycznym przebiegu, wykonanie instalacji nawadniającej, stworzenie ścieżki dydaktycznej i oznakowanie cennych przyrodniczo okazów – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
Dzięki rewitalizacji park oferuje możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu. Mieści się tu m.in. amfiteatr, place zabaw dostosowane do różnych grup wiekowych, siłownie i kawiarenka.
– Systematyczna rewitalizacja parku i powiązanie ciągami pieszymi z centrum oraz Kalwarią Wejherowską sprawiły, że park stał się urokliwym, wręcz magicznym miejscem, uczęszczania zarówno przez mieszkańców i turystów – dodaje prezydent K. Hildebrandt.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.