Bezpłatne przejazdy autobusami MZK dla uczniów szkół podstawowych

Sesja Rady Miasta Wejherowa

W miniony wtorek obradowali radni miejscy. Zmienili budżet miasta, zwiększyli dofinansowanie dla mieszkańców wymieniających stare piece na ekologiczne źródła ciepła, uchwalili Plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przyjęli Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 oraz Program współpracy na rok 2018 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi, ale najważniejszą uchwałą była ta, dotyczącą darmowych przejazdów autobusami wejherowskiego MZK dla uczniów szkół podstawowych.

W wejherowskich autobusach uczniowie szkół podstawowych będą jeździć bezpłatnie.
W wejherowskich autobusach uczniowie szkół podstawowych będą jeździć bezpłatnie.

Wszystkie uchwały przyjęte na wniosek prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta poprzedziła dyskusja w komisjach. Zmiany budżetu dotyczyły m.in. zwiększenia (o 100 tys. zł) środków na wykonanie nawierzchni z płyt drogowych na terenie miasta, na remonty budynków komunalnych (o 40 tys. zł), naprawę dachu Szkoły Podstawowej nr 6 (70 tys. zł), czyszczenie kanalizacji deszczowej i usuwania skutków zalewania (o 70 tys. zł).

Z korzyścią dla mieszkańców

W połowie bieżącego roku prezydenta Krzysztof Hildebrandt zapowiedział, że od 1 stycznia 2018 r. uczniowie wejherowskich szkół podstawowych będą za darmo jeździli autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji. I słowa dotrzymał.
Na ostatniej sesji radni przyjęli stosowną uchwałę. W okresie każdego roku szkolnego od 1 września do 30 czerwca uczniowie wejherowskich szkół podstawowych będą uprawieni do bezpłatnych przejazdów, we wszystkie dni tygodnie, przez cały dzień.
W wakacje uczniowie uprawieni są do 50-procentowej zniżki w opłatach za przejazdy. Przejazdy będą odbywał się na podstawie karty elektronicznej MZK i ważnej legitymacji szkolonej. Karty elektroniczne można otrzymać w MZK, osobiście lub składając wniosek za pośrednictwem internetu. W szkołach zostanie przeprowadzona odpowiednia akcja informacyjna.
Powyższe uprawnienia dotyczyć będą również uczniów szkół podstawowych w Redzie i Luzinie korzystających z sieci MZK, na podstawie porozumień międzygminnych. Do porozumienia na przystąpiła gmina wiejska Wejherowo, na terenie której również funkcjonują linie autobusowe MZK.

Jedyni w metropolii

Wejherowo, podobnie jak Reda i Luzino w zakresie sieci MZK, jest jedynym miejscem w aglomeracji nad Zatoką Gdańską, w którym uczniowie będą jeździli autobusami za darmo.
W Gdańsku i Gdyni pojawiały się podobne postulaty mieszkańców, ale nie zostały uwzględnione. Władze Wejherowa doszły do wniosku, że bezpłatne przejazdy dla uczniów mają nie tylko wielka wartość społeczną, ale również ekologiczną, przyczynią się do zmniejszenia ruchu samochodowego i zanieczyszczenia powietrza.

Wkrótce wybory

Ostania sesja była kolejną, na której w sporach i dyskusjach czuło się atmosferę nadchodzących wyborów samorządowych, planowanych na listopad 2018 r. W takim duchu toczyła się dyskusja, dotycząca budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 (ten temat prezentujemy na stronie 4).
Ponadto niektórzy radni próbowali robić sobie kampanię wyborczą na niezadowoleniu części mieszkańców z ul. Norwida. Oczekują oni od miasta zmiany planu zagospodarowania terenu nad rzeką Redą w sposób umożliwiający im podział i zabudowę działek budynkami mieszkalnymi. W gruncie rzeczy problem polega na tym, czy (lub ewentualnie w jakim zakresie) dopuścić zabudowę mieszkaniową na terenach zagrożonych powodzią i jednocześnie stanowiących zieloną strefę, ważną pod wzgledem ekologicznym Właściciele prywatnych terenów mają oczywiście swoje racje, ale nowe budownictwo może w razie powodzi przynieść tragedię.
Poza tym bezpowrotnie zostanie zniszczona część istniejącej tam obecnie zieleni i charakter tego terenu. Ekologia i ochrona środowiska są bardzo ważne. Sprawa jest trudna, racje przeciwstawne, więc zapewne jej rozwiązanie jeszcze trochę potrwa.
Dodajmy, że punkt sesji „Zapytania i wnioski” był miejscami przedwyborczym koncertem życzeń.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.