Medal dla weterana

Sesja Rady Powiatu

Głównym tematem październikowych obrad Rady Powiatu Wejherowskiego była oświata, jednak na początku sesji wręczono Medal weteranowi walk w 1939 roku.

Zanim radni rozpoczeli obrady, w ich obecności odbyła się uroczystość wręczenia kapitanowi rezerwy Aleksandrowi Pawelcowi medalu „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”. Wyróżniono w ten sposób żołnierza I Morskiego Pułku Strzelców w Wejherowie, który po przejściu na emeryturę całkowicie poświęcił się spotkaniom z młodzieżą i przypominaniu kampanii wrześniowej 1939 roku. Oprócz tych lekcji historii, kpt. A. Pawelec aktywnie uczestniczy w uroczystościach innych wydarzeniach, mimo sędziwego wieku.
Medal wręczyła starosta Gabriela Lisius oraz przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Ryszard Czarnecki.
Podczas obrad radni wysłuchali sprawozdania członka Zarządu Powiatu Wojciecha Rybakowskiego na temat działań oświatowych zrealizowanych w powiecie wejherowskim w ubiegłym roku szkolnym oraz informacji o osiągniętych w tym okresie wynikach egzaminów maturalnych i dotyczących kwalifikacji zawodowych.
Podczas obrad radni przyjęli pakiet uchwał dotyczących m.in. przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych w Branżowe Szkoły I Stopnia, co jest związane z reformą systemu oświaty.
Ponadto radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. oraz w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2017-2022.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.