Świetlino wyróżnione

W konkursie „Piękna Wieś Pomorska”

Sołectwo Świetlino w gminie Łęczyce oraz gospodarstwo Ewy i Gustawa Fiedorkiewiczów z Rybna (gmina Gniewino) zostały wyróżnione w finale 24. edycji wojewódzkiego Konkursu ,,Piękna Wieś Pomorska 2017’’. Uroczysta gala odbyła się w Gdańsku.

Podczas gali w Urzędzie Marszałkowskim: w środku Iwona Konkol - sołtys Świetlina, a obok Bożena Pruchniewska - zastępca wójta gminy Łęczyce. Na zdjęciu również m.in. starosta Gabriela Lisius oraz marszałek Mieczysław Struk.          Fot. Starostwo w Wejherowie
Podczas gali w Urzędzie Marszałkowskim: w środku Iwona Konkol – sołtys Świetlina, a obok Bożena Pruchniewska – zastępca wójta gminy Łęczyce. Na zdjęciu również m.in. starosta Gabriela Lisius oraz marszałek Mieczysław Struk.
Fot. Starostwo w Wejherowie

Nagrodę, gratulacje i życzenia dla sołectwa Świetlino odebrała Iwona Konkol – sołtys najpiękniejszej wsi powiatu wejherowskiego w 2017 roku i jednej z najpiękniejszych na Pomozru.
– Życzę dalszych sukcesów, dynamicznego rozwoju sołectwa oraz niestrudzonego realizowania kolejnych zamierzeń. Niech następne lata będą wypełnione społeczną akceptacją oraz stanowią źródło motywacji do dalszej pracy – powiedziała Gabriela Lisius, starosta powiatu wejherowskiego.
Podziękowania oraz słowa uznania starosta skierowała także do państwa Fiedorkowiczów, którzy otrzymali wyróżnienia w kategorii ,,Zagroda’’.
– Należą się Państwu ogromne gratulacje za codzienny trud i zaangażowanie w dbałość o porządek i estetykę przestrzenną swojej zagrody, a także i wizerunek wsi Rybno. Życzę dalszych sukcesów – stwierdziła starosta.
Z obojga wyróżnionych lauretaów dumne są także władze samorządowe obu gmin: Łęczyc i Gniewina.
Coroczny Konkurs „Piękna Wieś Pomorska” jest jednym z wielu działań samorządu województwa pomorskiego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Konkurs wpływa na estetykę pomorskich wsi i gospodarstw, a także przyczynia się do aktywizacji społeczności lokalnych na rzecz poprawy wizerunku swojego miejsca zamieszkania.
Do tegorocznego etapu wojewódzkiego Konkursu zgłoszono 13 wsi i 13 zagród, spośród których Komisja Konkursowa wybrała najciekawsze przykłady integracji i aktywizacji społeczności wiejskich oraz wykorzystania lokalnych walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju i poprawy estetyki miejscowości.

W powiecie wejherowskim

Wieś Świetlino w gminie Łęczyce wygrała tegoproczny powiatowy eta konkursu „Piekna Wieś”. Drugie miejsce zajęło Chynowie w gminie Gniewino, a trzecie ex aequo- Lubiatowo w gminie Choczewo oraz Częstkowo w gminie Szemud.
W kategoii najładniejsze zagrody pierwsze miejsce zajęło gospodarstwo E. G. Fiedorkiewiczów w gminie Gniewino.
Na drugim miejscu uplasowali się państwo A. G. Kloka ze Zbychowa w gminie Wejherowo, a na trzecim – państwo H.W Hebel ze Strzebielina, gmina Łęczyce.
Przypomijmy, że w ubiegłym roku pierwsze miejsce w konkursie powiatowym i wyróżnienie w wojewódzkim finale zdobyła wieś Strzepcz w gminie Linia,a w kategorii zagroda te same wyniki osiągnął Wojciech Ellwart z Miłoszewa w gminie Linia.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.