Wieści z WUTW

Już po raz siódmy Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainauguruje rok akademicki, a wraz z nim kolejne ciekawe zajęcia i spotkania.
Zapisy prowadzone będą w nowej siedzibie Uniwersytetu przy ul. Kopernika 13 w Wejherowie, w dniach 17-21 oraz 24-28 września w godzinach od 10.00 do 14.00. Datę i godzinę uroczystości inauguracyjnej podamy w oddzielnym komunikacie, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.
Obok tradycyjnych przedmiotów sportowych, artystycznych powszechnie przez naszych słuchaczy lubianych mamy szereg nowych, ciekawych propozycji. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Wraz z rozpoczęciem nowego roku żegnamy dotychczasową koordynator WUTW – Teresę Góralską.
Pani koordynator prowadziła Uniwersytet przez trzy lata i przyczyniła się do jego rozwoju. Dzięki szczególnemu darowi do pozyskiwania wolontariuszy, w uczelni pojawiły się ciekawe i atrakcyjne zajęcia. Za kadencji Teresy Góralczyk pozyskaliśmy wielkiego przyjaciela w postaci Pomorsko-Kaszubskiej Szkoły Wyższej, która objęła naszą uczelnię naukowym patronatem. Dzięki temu mogliśmy słuchać ciekawych wykładów profesorów tejże uczelni.
Rozwijający się Uniwersytet zaistniał w tym czasie nie tylko w Wejherowie, ale również w wielu miejscowościach powiatu wejherowskiego i zyskiwał coraz to większą przychylność władz miasta, co ostatecznie zaowocowało otrzymaniem własnej siedziby przy ulicy Kopernika 13, którą właśnie dysponujemy.
Teresa Góralska została nagrodzona w Dniu Jakuba Wejhera w 2011 roku nagrodą Prezydenta Miasta.
Kilkakrotnie nosiła się z zamiarem zrezygnowania z zajmowanej funkcji ze względu na stan zdrowia. Zawsze jednak przywiązanie do Uniwersytetu i chęć dalszej działalności mobilizowały ją. Ostatecznie jednak stan zdrowia nie pozwala na dalszą pracę.
Dziękując za trzy lata działalności zachowamy we wdzięcznej pamięci zasługi dotychczasowej pani koordynator, zapraszając jednocześnie do uczestnictwa w życiu Uniwersytetu, bowiem po tak czynnych trzech latach trudno sobie Panią Teresę wyobrazić jako osobę siedzącą bezczynnie w domu. BoZ.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.