Rzemieślnicza „Solidarność”

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Indywidualnego Rzemiosła „Solidarność” – Zarząd Terytorialny w Wejherowie – to tytuł nowej książki, której promocja odbyła się 31 sierpnia, w 32. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Na uroczystą promocję gości zaprosił Zarząd Cechu Rzemiosł , Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców w Wejherowie, który jest wydawcą opracowania.

Autor wydawnictwa, historyk Mirosław Lademann korzystał z niewielu zachowanych źródeł – głównie dokumentów i fotografii z 1980 i 1981 r., przechowanych w czasie stanu wojennego przez Stefana Bołtrukanisa i przekazanych przez niego Zarządowi Cechu Rzemiosł w Wejherowie. Ten aktywny uczestnik wydarzeń sprzed 32 lat był konsultantem procesu, który udało się odtworzyć w książce.
Konsultantami byli również Starszy Cechu Brunon Gajewski (pomysłodawca opracowania) i Grzegorz Gaszta, autor wcześniejszej pracy na ten temat.

Na okolicznościowej wystawie uczestnicy spotkania z autorem i jego książką mogli obejrzeć archiwalne materiały, na podstawie których powstało opracowanie.
Na okolicznościowej wystawie uczestnicy spotkania z autorem i jego książką mogli obejrzeć archiwalne materiały, na podstawie których powstało opracowanie.

Wydawnictwo prezentuje mało znaną i bardzo ciekawą historię rzemieślniczej „Solidarności”, funkcjonującej nieco na uboczu robotniczego związku, ale bardzo go wspierającej. To m.in. wejherowscy rzemieślnicy, zrzeszeni w „Solidarności” wspomagali finansowo i rzeczowo robotników, strajkujących w stoczniach, portach i innych zakładach.

Promocję książki w Cechu poprzedziła uroczysta msza św. w wejherowskiej Kolegiacie, odprawiona przez ks. Daniela Nowaka oraz ks. Tadeusza Reszkę i innych kapłanów. Po mszy św. delegacje „Solidarności”, władz miasta, partii i organizacji, a także poseł Jerzy Budnik, złożyli wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą na ścianie kościoła, poświęconą NSZZ „Solidarność”.
Promocję książki w Cechu poprzedziła uroczysta msza św. w wejherowskiej Kolegiacie, odprawiona przez ks. Daniela Nowaka oraz ks. Tadeusza Reszkę i innych kapłanów. Po mszy św. delegacje „Solidarności”, władz miasta, partii i organizacji, a także poseł Jerzy Budnik, złożyli wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą na ścianie kościoła, poświęconą NSZZ „Solidarność”.

Organizatorzy spotkania podkreślali, że mieszkańcy Wejherowa i powiatu wejherowskiego brali czynny udział w powstawaniu i działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku i Gdyni, ale również w naszym mieście i powiecie, m.in. w środowisku indywidualnych rzemieślników, organizacja miała wielu działaczy.

O książce oraz kulisach jej powstania opowiadał Mirosław Lademann.
O książce oraz kulisach jej powstania opowiadał Mirosław Lademann.

W wydanym opracowaniu znalazła się lista 186 członków NSZZ Indywidualnego Rzemiosła w Wejherowie. Są tam również archiwalne zdjęcia, m.in. z I Krajowego Zjazdu Delgatów NSZZ Indywidualnego Rzemiosła w Krakowie, w dniach 3-6 grudnia 1981 r. , tuż przeg ogłoszeniem stanu wojennego.

W podziękowaniu za pracę nad książką prezes Cechu Brunon Gajewski wraz z innymi członkami Zarządu CRMiŚP -ZP wręczyli Mirosławowi Lademannowi Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Rzemiosła”.
Takie samo wyróżnienie otrzymał Stefan Bałtrukanis, dzieki któremu zachowały się skromne, ale cenne materiały rzemieślniczej „Solidarności” w Wejherowie.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.