Mały Karateka dla Wejherowa

W kulturze Japonii była tradycja, że kiedy dziecko kończyło pięć lat, pięć miesięcy i pięć dni, ojciec prowadził je na pierwszy trening, ponieważ japońska sztuka walki nie tylko rozwijała umiejętności fizyczne, ale też ćwiczyła charakter.

Miało to swoje uzasadnienie. Z badań wynika, że okres 5 lat jest ważnym momentem w rozwoju psychofizycznym dziecka.
– Ideą karate tradycyjnego jest rozwój człowieka poprzez trening – wyjaśnia Mirosław Ellwart (5 Dan), licencjonowany instruktor PZKT i ITKF, a także Prezes Karate Klubu Wejherowo. – Umiejętności i nawyki uzyskane przez ćwiczących podczas treningu sprzyjają adaptacji w różnych sytuacjach i warunkach. Rozwijają zainteresowanie sportem, jako atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego i przeciwdziała patologiom społecznym.

Karate tradycyjne jest oryginalnym karate uprawianym w Japonii, które wyodrębniło się z uprawianego w Japonii budo. Budo jako podstawa filozoficzna jest wspólne dla wielu japońskich sztuk walki.
Ta filozofia dbania o sprawność fizyczną, propagowania sportowego i zdrowego trybu życia, a także rozwijania umiejętności dotyczy wszystkich; dzieci i dorosłych. Zajęcia sportowe z elementami karate tradycyjnego powinny znaleźć się w programach zajęć sportowych w szkołach. Takie założenia ma program „Mały Karateka”, który ma szansę rozwijać się w wejherowskich przedszkolach i szkołach.
– Trening rozpoczynamy od najmłodszych dzieci, ale dotyczy też osób dorosłych i trwać może aż do końca życia – twierdzi M. Ellwart.. – Dzisiaj dla najmłodszych dzieci mamy program zajęć ruchowych z elementami karate tradycyjnego. Prawidłowy trening karate jest właściwym narzędziem do prawidłowego rozwoju dzieci, ćwiczenia karate wzbogacają i uzupełniają zajęcia przedszkolne i szkolne.
W świadomości wielu ludzi, karate to sport brutalny, ale nie chodzi tu o bijatykę, ale o ćwiczenia dla ciała i umysłu. Karate tradycyjne szczególną uwagę przywiązuje do prawidłowej sylwetki, ćwiczeń rozciągających, symetrii i dynamiki ruchów. Powiązane jest to z odpowiednim treningiem koncentracji i dyscypliny.
Profesor Tomasz Karski, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie w jednym z wywiadów wyjaśnił, że „Związki pomiędzy ortopedią i karate są oczywiste. Ortopedia to nauka, która zajmuje się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób narządu ruchu u dzieci, młodzieży i u dorosłych. Zajmuje się wadami wrodzonym; deformacjami i zniekształceniami statycznymi, pourazowymi i pozapalnymi, a także powstałymi w przebiegu dysfunkcji centralnego układu nerwowego. Karate zaś, dbając o harmonię budowy ciała, przez czynne ćwiczenia chroni narząd ruchu przed schorzeniami i deformacjami. Jest to więc wspólne pole zainteresowania i działania ortopedii i karate.”
Umiejętności i nawyki uzyskane przez ćwiczących podczas treningu sprzyjają adaptacji w różnych sytuacjach i warunkach. Rozwijają zainteresowanie sportem jako atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego.
– Nasza oferta poprzez w sposób szczególny skierowana jest do mieszkańców Wejherowa i okolic – dodaje Mirosław Ellwart, instruktor karate. – Od trzydziestu lat zajmuję się karate, jednak dwadzieścia lat temu moje spojrzenie i rozumienie karate zaczęło się zmieniać, a było to po spotkaniu Senseia Hidetaki Nishiyama. Jako jeden z wielu uczniów Senseia staram się przekazać najważniejszą ideę, że „Celem Budo jest samodoskonalenie poprzez trening oraz zgłębianie wiedzy o sztukach walki”.
W wejherowskich szkołach jest więc szansa nie tylko na zgłębianie filozofii Budo, ale co ważniejsze na dbanie o zdrowie i sprawność fizyczną nowych pokoleń wejherowian.

Karate Klub Wejherowo

Nabór do różnych grup wiekowych: przedszkolnej, szkolnej, młodzieżowej, dorosłej.
Zapisy prowadzone są od 3 września w godz. 17.30 – 20.30 w biurze:
Szkoła Podstawowa
nr 9 w Wejherowie,
Os. 1000-lecia PP 15.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.