Równe szanse

Dotacje z PFRON

Blisko 164 tys. zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma Gmina Szemud, a Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie dostanie 68 tys. zł. Wszystko to dzięki przystąpieniu Powiatu Wejherowskiego do „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

Umowy w tej sprawie podpisali: starosta Gabriela Lisius, członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel, wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski i dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego – Małgorzata Woźniak.
Dofinansowanie przeznaczone zostanie na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczniów Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie oraz dźwigu platformowego z kabiną dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rumi.
Łączny koszt realizacji pierwszego projektu to prawie 293 tys. zł, natomiast drugiego – ponad 136 tys. zł.
Kilka miesięcy temu, dzięki dofinansowaniu z PFRON zamontowano platformę przyschodową w budynku Pracowni Specjalistycznych Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz zakupiono 9-osobowy samochód typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych z DPS do ośrodków zdrowia.
Celem programu „Wyrównywanie Różnic Między Regionami” jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Zostaw komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.